Försening av stort nybygge i Estepona

RichTea
RichTea

Av Annika Silver

Vissa nybyggnationer har blivit försenade på grund av fastighetskrisen  En av de drabbade byggnationerna är Alcazaba Hills i Estepona som nu blivit  kraftigt försenat. Denna storsatsning skulle normalt fungera bra för den Engelska marknaden. Men då engelsmännen haft egna ekonomiska problem uteblev köparna. Området är särskilt svårt att marknadsföra till andra än engelsmän på grund av att det inte ligger centralt,  nordeuropéerna och de reguljära köparna som spanjorer vill bo mer centralt och är inte på samma sätt attraherade av boende i turistkomplex.

Många företag runt Estepona och ner emot La Duquesa och vidare ner till Sotogrande egentligen allt från Estepona och västerut har fortsatt problem med marknadsföring och haft svåra tider då de köpare som finns idag är investerare som söker A-lägen. Även de som köper för långtidsboende vill helst köpa i redan etablerade områden. De etablerade områdena i A-läge ser däremot en renässans och  vi ser många fler köp än tidigare i framförallt Nueva Andalucia med omnejd.