Regering och fack beslutar om nya pensionsåldern

Den spanska regeringen och facken har kommit överens om pensionsåldern ligga kvar på 65, förutsatt att personen har bidragit till det sociala trygghetssystemet för 38,5 år.

För dem som går i pension vid 67 års ålder, måste de ha betalat in skatt till systemet under minst  37 år för att få full ålderspension.

Man kommer till underlag för pensionsberäkningen använda de senaste sysselsättningssåren 25 åren istället för som nu 15 år.

Den lägsta åldern för förtidspension skall ändras från 61 till 63.

Ministeriet för sysselsättning har bekräftat att de är i princip färdiga med en överenskommelse och hoppas kunna avlsuta resterande pågående ärenden idag, torsdag.