Representanter för Svenska kyrkan i utlandet vill lägga ned kyrkan i Fuengirola på Costa del Sol. Om planerna går igenom kommer den läggas ned årsskiftet 2011-2012. Kyrkans fastigheter kommer i så fall att avyttras och man vill samverka med Norska kyrkan i Calahonda. Svenska kyrkan finns idag i 25 länder. Kyrkan i London och Tyskland är också under utredning huruvida de skall vara kvar eller ej. Enligt Svenska kyrkans hemsida vill man satsa mer på Asien och banta verksamheten i Europa.
Utredarna har föreslagit at bland annat att Sjömanskyrkan i London säljs och att verksamheten i Spanien minskar. Utlandskyrkan fortsätter därmed att följa svenskarna österut. Beslut väntas dock våren 2011.

Svenska kyrkan går ut med följande information på sin hemsida;

Nämnden föreslås besluta:

– att församlingen i Fuengirola upphör att vara en församling i Svenska kyrkan i utlandet vid årsskiftet 2011/2012 och läggs ner

– att samtliga tjänster avslutas senast 2011-12-31

– att Fuengirola ingår i det pastorala området för Torrevieja

– att fortsatta gudstjänster i Fuengirola administreras från Torrevieja. Nämnden uppmuntrar till att det skapas en kyrkokommitté i Fuengirola som förbereder gudstjänster med präst från Torrevieja.

– att en närmare samverkan med Norska kyrkan i Calahonda utvecklas.

– att formerna för avveckling hanteras av kansliet och sker i samverkan med församlingen

– att nämnden rekommenderar ägaren att fastigheterna, prästgård och kyrka, skall avyttras.