Posts Tagged ‘ Spanska pensioner ’

Pensionerna spikade

Pensionerna spikade

Efter tre veckors förhandling är nu det nya pensionssystemet klart. Den nya pensionsåldern blir som förutspått 67 år detta ikraftställs fullt ut 2018 fram tills dess kommer den stegvis höjas från och med 2013   ( 45 dagar per år) För att få full pension krävs att man arbetar och betalar skatt i Spanien under 37 år idag är det 35 år. Undantag är mödrar som får tillgodoräkna sig nio månader ( per barn) och tex praktikanter som kan få tillgodoräkna sig  max 2 år Den första kullen som får arbeta fler  år för att få ihop full pension  är ...

Read more »