Efter tre veckors förhandling är nu det nya pensionssystemet klart.

Den nya pensionsåldern blir som förutspått 67 år detta ikraftställs fullt ut 2018 fram tills dess kommer den stegvis höjas från och med 2013   ( 45 dagar per år)
För att få full pension krävs att man arbetar och betalar skatt i Spanien under 37 år idag är det 35 år. Undantag är mödrar som får tillgodoräkna sig nio månader ( per barn) och tex praktikanter som kan få tillgodoräkna sig  max 2 år

Den första kullen som får arbeta fler  år för att få ihop full pension  är  de som är födda 1948 eller senare. De första att arbeta till 67 år är de som är födda under den spanska babyboomen 1962 alltså en ovanligt stor kull.

Omfattningen av pensionsreduktionen går inte att specificera i nuläget, men experter menar att den ligger på omkring tio procent.

Ett undantag är att man kan få full ersättning redan vid 65 år om man betalat sociala avgifter i minst 38,5 år Den lägsta åldern för förtidspensionering höjs från nuvarande 61 till 63 år. Men det kan finnas särskilda undantag.
Den slutliga pensionen kommer fortsättningsvis grunda sig på de senaste 25 årslönerna, idag räknar man på de senaste 15 åren.

Arbetsmarknadsministern Valeriano Gómez är nöjd med den nya pensionsreformen, även vice regeringschefen Alfredo Pérez Rubalcaba är nöjd och menar att detta kan ge de kommande generationerna som idag är  35 och 45 år, pension tills de dör. Regeringen kommer se över pensionssystemet regelbundet vart femte år tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Pensionsfrågorna låg även i det stora sparpaketet som presenterades under 2010

Zapateros sparpaket som presenterades i Maj 2010;
1- Lönerna för de statsanställda sänks 1 Juni 2010 med i snitt 5%, ( progressivt beroende på lönenivå)
2- Bidraget vid barnafödslar slopas.
3- Samtliga ministrar att sänka sina löner med 15 %
4- Pensionernas inflationshöjning fryses, ( gäller dock ej minimipensionerna).
5- Vård av anhöriga “Ayuda a la dependencia” betalas inte längre ut retroaktivt.
6- Näringsdepartementet skär ned sin budget med drygt sex miljarder, varvid många planerade         infrastrukturprojekt kommer att frysas.
Spanien måste enl direktiv från EU spara 15 miljarder €  till nästa år, målet är ett budgetunderskott  under 3% 2013.

www.freefoto.com