Under första kvartalet i provinsen nådde den näst högsta arbetslösheten i Spanien, men Aprils siffror är mer positiva

En tredjedel av den aktiva befolkningen i Malaga är nu registrerade som arbetslösa, enligt siffror som släpptes förra veckan av undersökningen av den aktiva befolkningen För att vara exakt, var siffran i slutet av mars 32,73 procent, jämfört med 30,65 procent tre månader tidigare. Detta innebär att vid utgången av första kvartalet i år 258.600 personer i Malaga – nästan 20 procent av den totala befolkningen under 16 år – hade inget arbete, medan 531.500 hade turen att ha hållit sina jobb.

Malagas arbetslöshet minskad

Trots detta har Malaga den näst högsta arbetslösheten i Spanien, inte långt efter Halvera, där andelen är 32,9 procent. Det nationella genomsnittet är mer än tio punkter lägre, på 21,94 procent. Detta enligt en rapport som utarbetats av det nationella statistikinstitutet (EPA).som visar att mellan sista kvartalet 2010 och första kvartalet 2011 har 7.400 människor i Malaga provinsen förlorat sina jobb, medan listan över personer som söker ett jobb ökade med 20.400. Skillnaden mellan de två siffrorna beror på tillväxten ( ökad inflyttning bla) av den aktiva befolkningen. Under de tre första månaderna gick 13.000 sökande ut på arbetsmarknaden.

Detta innebär att huvuddelen av den ökade arbetslösheten i provinsen under de tre första månaderna av året berodde på införandet av människor som aktivt söker arbete. Detta är en trend som återspeglas i den senaste statistiken inom den statliga offentliga sysselsättningen
sedan 12 månader har arbetslösheten stigit i provinsen med nästan tre punkter från 30,02 procent under första kvartalet 2010 till 32,73 procent i slutet av mars. På den tiden fanns det 11.900 färre människor i arbete och 25.500 fler arbetslösa än ett år tidigare och den aktiva befolkningen ökade med 13.600. Antalet personer i Malaga som säger att de söker sitt första jobb ökade från 13.500 till 18.100.
O)m Man ser på arbetslösheten från tex 2005 eller 2006 var den då under 13 procent.

Kvinnor
Under de senaste månaderna har arbetslösheten i Malaga påverkat i hög grad kvinnor vilket återspeglas i EPA-statistiken. Arbetslösheten bland kvinnor steg till 33,89 procent, och ökningen under första kvartalet i år var särskilt hög, nästan fyra procentenheter. Å andra sidan var arbetslösheten bland män 31,82 procent av den aktiva manliga befolkningen i slutet av mars. Men i absoluta tal fler män som är arbetslösa – 140.400 jämfört med 118.200 kvinnor – eftersom de utgör majoriteten på arbetsmarknaden. Även om 67,5 procent av män över 16 år är i arbete, endast 52,2 procent av kvinnorna har jobb.

Trots den förödande visar April förvånansvärt positiva siffor. Inom tjänstesektorn var främsta ökningen där 6.024 arbetslösa fick arbete förra månaden det bästa resultatet sedan 1996 i Malaga.
Antalet arbetslösa i Málagaprovinsen är 185.233 registrerade, emot 191.257 i slutet av Mars. Trots detta har provinsen fortfarande har 10.213 fler människor söker arbete nu än vid samma tidpunkt förra året.

De provinsiella delegaten för sysselsättning, Juan Carlos Lomeña, säger att Aprilsiffrorna visar att arbetsmarknaden håller på att återhämta sig, speciellt när arbetslösheten minskade i alla sektorer utom jordbruk förra månaden.

Vissa tillfälliga avtal som emitterats av företag Malaga under April har väckt en viss lättnad för provinsens arbetslöshetsproblem, men dessa är tillfälliga jobb.. Av de 41.902 nya jobben var 39.053 under tidsbestämda perioder, endast 2.849 blev fastanställda.