Här kommer senaste prisindex gällande  Spanska fastighetspriser, den baserar sig på begärda fastighets priser i genomsnitt.

Alltime high var under slutet 2007 början 2008, varför vi inte ser hela prisfallet på denna karta
Priserna hade redan börjat gå ned under 2009

Man kan tydligt se att i  de traditionella turistorterna som
Alicante, Malaga, Barcelona, Madrid , Lanzarote, Teneriffa, har priserna stigit under perioden Januari till Mars 2011, jämfört med föregående period. Det enda undantaget gällande turistorter är Mallorca där priserna föll

Bostadspriserna i hela världen hade fortsatt kämpigt enligt Knight Frank Global House Price Index, för första  kvartalet 2011.
Dom förväntar sig att nedgången i globala bostadsmarknad fortsätta,fram till fjärde kvartalet 2011 mycket pga den asiatiska marknaderna om de fortsätter svalna och de statliga interventionerna lyckas: Man tror vidare på en  långsam  global återhämtning under 2012.

 

-Världsmarknadspriset på fastigheter ökade  1,8% under 1 a kvartalet från Januari till mars, vi såg den lägsta årliga räntans tillväxt sedan fjärde kvartalet 2009

.-Huspriser i 25 av de 50 länder stod still eller var negativ  de första tre månaderna av 2011, jämfört med endast 18 länder ett år tidigare

-Den svagaste regionen var Nordamerika på – 0,4% första kvartalet 2011

-Asien låg fortfarande i topp på 8,4% tillväxt under de senaste 12 månaderna. Men detta är emellertid en nedgång  från 17,8% ett år tidigare. Ansträngningarna från den asiatiska regeringarna att kyla huset prisinflationen under det senaste året har varit till stor del framgångsrika, men de senaste siffrorna tyder på Hongkongs bostadsmarknaden har visat sig vara mindre känslig.

-Huspriserna i Europa såg en förbättring jämfört med 12 månader tidigare  då priserna i genomsnitt föll 4,1 procent

-De starkaste  länderna var: Hong Kong (24,2%), där regeringen kämpar för att dra inflationstrycket under kontroll. Indien (21,9%) och Taiwan (14,3%)

– Ryssland  minskade 13,7% under de första tre månaderna och kom  under Irland i världsranking. Trots det genomsnittliga priset växer husbyggandet i Moskva och Sankt Petersburg

– Frankrike ökade, och kom på  6: e plats i rankingen, emot från 30: e ett år tidigare. Huspriserna i Frankrike speglade landets förbättrade ekonomiska scenario, BNP ökade med 1,0% första kvartalet 2011, kvartalsbästa  sedan andra kvartalet 2006.     Högre produktivitet påverkar lönerna, konsumtionen gick upp och efterfrågan.

– Sverige och Tyskland föll tillbaka i första kvartalet 2011. I de flesta av dessa fall, med undantag av Tyskland.

-Europa, Portugal, Irland, Grekland och Spanien visade en blandad bild. Spanien kämpar ännu  en minskning på 2,5% under det sista kvartalet,  Irlands hade 4,5% nedgång under samma period.  Grekland och Portugal visar tecken på förbättring med stigande priser under det sista kvartalet, vilket är förvånande med tanke på deras ekonomiska bakgrund.

-Mellanöstern: I Dubai har man sett en ökning de senaste sex månaderna och marknaden stabiliserade sig efter mycket ojämna siffror 2008-2010.

-Israel har legat på 5-10 plats på topplistan de senaste två åren. 2010 varnade IMF att huspriser i Israel steg på  ett ohållbart sätt, ekonomiska risker som följd. Man höjde då räntan varför tillväxten mildrades till vara + 1,1% under det sista kvartalet, jämfört med 12,1% årligen.

Källa: Knight Frank Residential Research

 

foto Annika Silver

Enligt bostadsministeriet i Spanien köpte fler svenskar hus i Spanien under 2010 och detta med hela 105%.  Förklaringen enligt ministeriet är att sedan pristoppen  första kvartalet 2008 har bostadspriserna i Spanien sjunkit kraftigt upptill 30-40% på vissa turistorter. Totalt i Spanien har priserna inte sjunkit så mycket , merparten är i de traditionella turistorterna där tidigare engelsmännen köpte mycket innan sin ekonomiska kris.

 

Då den finansiella krisen i storbrittanien slagit hårt på marknaden i Spanien visar nu , tyskar, skandinaver och ryssar återigen ett stort nyvaknat intresse för framförallt Costa del Sol, och då  främst Marbella: hugade spekulanter lockas av prisrekuktioner på upptill 30 procent i vissa fall) sedna högko9njunkturen 2007. Detta framgick nu tydligt på den senaste fastighesmässan i London ” En plats i solen”. Byggare och fastighesmäklare är nu optimistiska för framtiden även om det kan ta viss tid innan det slår igenom ordentligt
Under 2010 såg man redan en liten ökning av fastighetsförsäljningar tack till köpare från utlandet, i år 2011 har enligt utländska undersökningar fastighetsköpen på Costa del sol ökat med hela 43 procent redan i år

Statistiken bekräftar denna trend har även noteras av industrin. Enligt den senaste fastighetsförsäljningar rapport från spanska bostadsministeriet gjordes det  6.457 transaktioner i Malagaprovinsen ( Costa del Sol) under sista kvartalen 2010 av dessa var 905 (14 procent) köpare bosatta utanför Spanien. Detta var en ökning på 31 procent jämfört med föregående kvartal ( 2009).

Ignacio Osle, som är försäljningschef på Taylor Wimpey España, en av de största utländska byggföretagen som verkat 60 år i Spanien, deras specialitet  är andraboende för utländska köpare. Ignascio Osle är övertygad om att den kommer en ”långsam men varaktig återhämtning. Vidare menar han att 2011 har börjat bra. I denna första kvartalet förfrågningar av utlänningar 43 procent på solkusten.

Genomsnittspriserna som köptes av utländska köpare i Marbella förra året 290.000 €. Och de flesta som såldes var befintliga bostäder dvs inte nybyggnationer.