Posts Tagged ‘ EES ’

Nya regler vid förnyelse av körkort för utlandsbosatta

Nya regler vid förnyelse av körkort för utlandsbosatta

Nya regler vid förnyelse av körkort för utlandsbosatta Från den 1 december 2010 trädde  nya regler i kraft för permanent bosatta utomlands som behöver förnya sina svenska körkort. För permanenboende inom EES området kan man inte längre förnya sitt svenska körkort i Sverige. Det ska ersättas med ett körkort i den stat där den sökande är permanent bosatt. Är man däremot permanent bosatt i en stat utanför EES får man fortsättningsvis enligt de nya reglerna förnya sitt svenska körkort i Sverige. En ansökan ska då göras skriftligen och tillsammans med ansökan ska en handling skickas med som visar att...

Read more »