Nya regler vid förnyelse av körkort för utlandsbosatta
Från den 1 december 2010 trädde  nya regler i kraft för permanent bosatta utomlands som behöver förnya sina svenska körkort. För permanenboende inom EES området kan man inte längre förnya sitt svenska körkort i Sverige. Det ska ersättas med ett körkort i den stat där den sökande är permanent bosatt.

Är man däremot permanent bosatt i en stat utanför EES får man fortsättningsvis enligt de nya reglerna förnya sitt svenska körkort i Sverige. En ansökan ska då göras skriftligen och tillsammans med ansökan ska en handling skickas med som visar att den som söker om förnyelse är permanent bosatt i en stat utanför EES.

En person som inte är utvandrad men tillfälligt befinner sig i annat EES-land får förnya sitt svenska körkort. Personen har fortfarande möjlighet att få sitt svenska körkort skickat till en svensk ambassad eller konsulat.  Läs mer på Körkortsportalens hemsida ;http://www.korkortsportalen.se/
* EES-staterna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.