Posts Tagged ‘ byggnationer utan bygglov ’

Marbellas borgmästare sitter kvar

Marbellas borgmästare sitter kvar

Mari-Angeles Muñoz Marbellas borgmästare medlem i  Partido Popular behöll sin majoritet i lokalvalen den 22 Maj.Därmed får borgmästarinnan sitta ytterligare 4år. Muñoz popularitet härrör delvis från hennes sätt att hantera korruptionsskandalen och de problem Marbellas kommun haft med byggskandaler och annat. PSOE tappade 3 platser medan Partido Polular tappade en stol detta då det nybildade partiet Opción Sampedreña tog staden med överraskning genom att vinna flera platser. Av Spaniens 35 miljoner väljare, gick 65% till valurnorna, och den totala marginalen för PP ligger på 52%. Just nu hålls det många val i Spanien både lokalval och regionval. PSOE det...

Read more »

Spanien erbjuder livlina till ägare av olagliga bostäder

Spanien erbjuder livlina till ägare av olagliga bostäder

Spanien erbjuder livlina till ägare av olagliga bostäder Den spanska ex-pat påtryckningsgruppen AUAN tror att ”Ministeriet för offentliga arbeten”  förereder en ny förordning för att definiera en enhetlig uppsättning av legalisering kriterier som ska tillämpas på tiotusentals illegala hem i Andalusien. Gruppledaren John Häger för AUAN rapporterade till OPP ( ett proffesionellt fastighets forum) att  förstår att ”det finns inga planer på att ändra den befintliga planeringslagen (Loua).  Denna senaste utveckling syftar till att klargöra hur lagen ska tillämpas på ett enhetligt sätt.” Häger rapporterar vidare att Ministeriet för offentliga arbeten nu förbereder en särskild förordning som kommer att...

Read more »