Mari-Angeles Muñoz Marbellas borgmästare medlem i  Partido Popular behöll sin majoritet i lokalvalen den 22 Maj.Därmed får borgmästarinnan sitta ytterligare 4år.
Muñoz popularitet härrör delvis från hennes sätt att hantera korruptionsskandalen och de problem Marbellas kommun haft med byggskandaler och annat.
PSOE tappade 3 platser medan Partido Polular tappade en stol detta då det nybildade partiet Opción Sampedreña tog staden med överraskning genom att vinna flera platser.

Av Spaniens 35 miljoner väljare, gick 65% till valurnorna, och den totala marginalen för PP ligger på 52%.

Just nu hålls det många val i Spanien både lokalval och regionval. PSOE det socialistiska partiet som leds idag av  José Luis Rodriguez Zapatero får se upp. Missnöjet med PSOE växer och har tappat i populartiet

 

 

Spanien erbjuder livlina till ägare av olagliga bostäder

Den spanska ex-pat påtryckningsgruppen AUAN tror att ”Ministeriet för offentliga arbeten”  förereder en ny förordning för att definiera en enhetlig uppsättning av legalisering kriterier som ska tillämpas på tiotusentals illegala hem i Andalusien.

Gruppledaren John Häger för AUAN rapporterade till OPP ( ett proffesionellt fastighets forum) att  förstår att ”det finns inga planer på att ändra den befintliga planeringslagen (Loua).  Denna senaste utveckling syftar till att klargöra hur lagen ska tillämpas på ett enhetligt sätt.”

Häger rapporterar vidare att Ministeriet för offentliga arbeten nu förbereder en särskild förordning som kommer att omfatta ”tiotusentals” av hus byggda på obebyggd mark (‘suelo no urbanizable’) på landsbygden, där ägarna har hamnat i ett rättsligt limbo och utsatt för en olika ibland motsägelsefulla administrativa och juridiska lösningar samt problem.  Han hoppas att handlingen eller riktlinjerna kommer leda till en ”homogen uppsättning förfaranden och krav för att legalisera dessa hem.” AUAN betonar dock att det inte kommer att innebära en förändring av lagen.

AUAN känner till att de allra flesta berörda fastigheterna inte finns med i statsplaneringen eftersom de är byggda på mark utanför  stadsplanerat område. Enligt tidiga rapporter från ”Ministeriet för offentliga arbeten”,  försöker man definiera de minimikrav som dessa hus ska ha för att få licens för inflyttning och ge villaägare vissa rättsliga säkerheter.

Tidningen El Pais har rapporterat att resultatet sannolikt är en ” decreto ”eller ett dekret, som skall ha tre grundläggande antaganden:

1.    Hus som aldrig kan legaliseras eller integreras i alla planer kommer att rivas;

2.    De som kan uppfylla minimikraven kommer att få stå kvar om de kommer att vara ”Fuera de ordenacion ’;

3.    De som kan legaliseras kommer att legaliseras med alla de konsekvenser som detta innebär.

not red. ( Både skyldigheter och rättigheter får man förmoda det kan innebära att man vill ha omsättningskatt och notarieavgifter på dessa för att få igenom en legalisering)

Det verkar troligt att en av de grundläggande kraven för reglering kommer att bli att det inte finns några konsekvenser för statskassan, och att initiativtagarna eller husägare själva kommer få stå för kostnaderna för tillhandahållande av tjänster och grundläggande infrastruktur.

Detta för att skydda andra husägare som köpt ett hem lagligt och som då ockskå har bidragit genom deras priser och skatter till underhåll av offentliga tjänster, säger El Pais.

AUAN menar att hus som kommer att dömas ut för rivning kommer att vara de som i första hand byggts på skyddad mark eller de som inte följer särskilda regelverk, exempelvis landets miljö-eller kust-lagar.  ( strandnära).  Spanska  rapporter visar att förordningen kommer att överväga ett antal olika kriterier för att utvärdera graden överträdelser enligt bygglov och tillstånd.