Den spanska regeringen och facken har kommit överens om pensionsåldern ligga kvar på 65, förutsatt att personen har bidragit till det sociala trygghetssystemet för 38,5 år.

För dem som går i pension vid 67 års ålder, måste de ha betalat in skatt till systemet under minst  37 år för att få full ålderspension.

Man kommer till underlag för pensionsberäkningen använda de senaste sysselsättningssåren 25 åren istället för som nu 15 år.

Den lägsta åldern för förtidspension skall ändras från 61 till 63.

Ministeriet för sysselsättning har bekräftat att de är i princip färdiga med en överenskommelse och hoppas kunna avlsuta resterande pågående ärenden idag, torsdag.

Idag har spansk dagspress på sina förstasidor följande nyheter

Den Spanska regeringen planerar att nationalisera Spaniens banker.
El País har följande scoop; Regeringen kommer nationalisera alla sparbanker som inte har ökat sin likviditet till den nivå som krävs i september.
Spaniens finansminister Elena Salgado kräver ett kapitaltillskott på cirka 20 miljarder €.

ABC säger att Zapatero kommer att nationalisera de svagare Cajas och omvandla dem till banker. De ger sparbankerna fram till september för att undvika detta ingripande genom att förbättra bankernas likviditet.

La Razón har också som ledande nyhet att regeringen tvingar bankerna att ta av sina besparingar för att lyfta sitt kapital till 8% som säkerhet.

El Mundo leder med en intervju med statsministern ses på Veo7 TV. José Luis Rodríguez Zapatero berättar för  tidningen att han inte kastar in handduken utan att det finna kvar utrymme för honom att vinna valet. Han berättar också för tidningen att han tror att det kommer att bli en uppgörelse om pensionsreformen redan denna vecka.

Spanska Centralregeringen har meddelat att man lyckats halvera sitt budgetunderskott. Man uppger att momshöjningen i Juli är en av orsakerna och troligen den viktigaste.

Budgetunderskottet har sjunkit från 99,8 miljarder 2009 till  53,4 miljarder euro för 2010.  Detta är ungefär 5,1 procent av Spaniens BNP. Det totala underskottet för 2010 inklusive hamnar nu på  9,2 procent av BNP.

Iberia och British Airways har blivit en ny internationell flygbolagsjätte. Nu handlas båda företagen under samma namn Madrid och London– International Airlines Group, IAG.

Den nya koncernen har 419 flygplan och flyger till 205 destinationer. VD i bolaget, Willie Walsh, kommer satsa på flera resmål i framtiden och investerare ser den nya koncernen tror på att  de får en god förutsättning att dra nytta av den globala ekonomiska återhämtningen.
IAG ordförande är Antonio Vázquez, han har gått ut med att en flygbolag jätte har fötts, och att Iberia och British Airways kommer utföra en viktig roll för konsolideringen i branschen. Det kommer bli europas tredje största flgbolag . Affären slutfördes i Fredags då IAG bildades

Flygbolagen kommer marknadsföra sig under sina gamla namn men kommer samarbeta om nya rutter , så kallade codeshares.

Iberias kommer satsa mer på att det sydamerikanska flyget ska samköras med British Airways nordamerikanska nät, vilket möjliggör för billigare biljetter.

Vidare är det tänkt att man ska samarbeta närmare med det amerikanska flygbolaget American Airlines med gemensamma sträckningar.

Nya rutter som planeras är  Helsingfors – Chicago och London – San Diego.

Foto; Panhard


Ordföranden för regeringen i Spanien, José Luis Rodríguez Zapatero, träffade i fredags Frankrikes president Nicolas Sarkozy.

Mötet handlade om EU-frågor som genomförandet av europeiska ekonomiska styrningen och behovet av att garantera en betydligt starkare ekonomisk konvergens inom euroområdet för att stärka konkurrenskraften i våra ekonomier och därmed främja en stark, hållbar tillväxt.


President Nicolas Sarkozy
lovordade det mod som José Luis Rodríguez Zapatero i de långtgående åtgärder som den spanska regeringen har beslutat om och hans beslutsamhet att genomföra dessa viktiga reformer. Han uttryckte sitt fulla stöd och solidaritet från Frankrike.
José Luis Rodríguez Zapatero och Nicolas Sarkozy diskuterade också de viktigaste frågorna på den internationella dagordningen, särskilt situationen i Mellanöstern.
De båda ledarna talade också om det franska ordförandeskapet i G-20 och José Luis Rodríguez Zapatero bekräftade Spaniens åtagande att garantera framgång för detta ordförandeskap.
Slutligen behandlas de frågor som rör de bilaterala förbindelserna mellan Frankrike och Spanien, särskilt deras fasta föresats att fortsätta samarbeta i kampen mot terrorismen.
Foto på Zapatero Luis Jáspes  Foto på Sarkozy MEDEF

Skärpt kontroll för mobilen i trafiken. Den Spanska trafikpolisen skärper i November sina kontroller av trafikanter som använder elektronisk utrustning samtidigt som de kör. I Spanien är det förbjudet för föraren att tala i mobilen eller justera GPS utrustning och annan elektronisk utrustning medan man kör. I Spanien har man beräknat att den bristande uppmärksamheten medfört 33 574 olyckor förra året som annars kunde ha undvikits.

13/5 NYA SPARPAKETET
Regeringschefen  Zapatero presenterade igår ett stort tufft sparpaket. Här kommer de viktigaste punkterna
1- Lönerna för de statsanställda sänks 1 Juni med i snitt 5%, ( progressivt beroende på lönenivå)
2- Bidraget vid barnafödslar slopas.
3- Samtliga ministrar att sänka sina löner med 15 %
4- Pensionernas inflationshöjning fryses, ( gäller dock ej minimipensionerna).
5- Vård av anhöriga “Ayuda a la dependencia” betalas inte längre ut retroaktivt.
6- Näringsdepartementet skär ned sin budget med drygt sex miljarder, varvid många planerade         infrastrukturprojekt kommer att frysas.
Spanien måste enl direktiv från EU spara 15 miljarder €  till nästa år, målet är ett budgetunderskott  under 3% 2013. 

4/3 Borgmästaren för Marbella Ángeles Muñoz uppmanar bankerna att stödja den nya statsplanen.

På ett möte förra veckan i kongresshallen i Marbella efterlyste borgmästaren större kreditgivning och lovade samtidigt att minska byråkratin i samband med bygglov och licenser.

Stadsplanen kommer innebära en större genomlyslighet samt garanti för laglighet