Tågrånare foto Edwin S. Porter
Tågrånare foto Edwin S. Porter

I Maj kommer man pröva ett mål emot  en organiserad grupp som tros ha lurat cirka 300 Britter i Fuengirola.

Enligt de preliminära slutsatserna av åklagaren i målet,är detta en näringsstruktur som förnyat sig regelbundet

De tilltalade står nu åtalade för bedrägeri ich oegentligheter i sin timeshare-verksamhet

Den offentliga anklagelsen i målet har fastställt att det finns flera grupper av tilltalade, troligen  dussin personer, de första en brittisk man och hans hustru, och senare av en sydafrikanska. Gruppen annonserade internationellt från och med år 2000.

Många olika företag har använts i bedrägeriet, många av dem baserade offshore, och andra med namn på företag som inte existerade.

Vanligen tog en brittisk man och hans hustru den första kontakten via en grupp telefonförsäljare för att hjälpa de som redan innehar en timeshareaktie och ville ha en större inkomst. De erbjöd försäljning eller förvaltning, och attraktiva villkor som i själva verket inte fanns. Företagen ändrade namn och varje månad eller efter två tre månader.

I Málaga i maj kommer 16 personer åtalas för fortsatt bedrägeri, med en trolig påfäljd på fyra och ett halvt år i fängelse, och de som ansvarat för bluffen två eller tre år till om döms.

Första arresteringen av sex personer  ägde rum i Fuengirola under februari 2009

Foto; Indibil

En nytt domstolsutslag i Spanien har erbjudit en livlina för utomeuropeiska fastighetsköpare som kämpar för att få tillbaka förlorad komma tillbaka förlorad handpeng till landets banker.

Medan investerare fortsätter att kämpa för att få tillbaka erlagda handpenningar avseende icke byggda projekt, har en Kantabrisk domare slagit fast att en bank (Caja Cantabria) ansvarar för att skydda en kunds medel, åsidosatt sin skyldighet.

Domaren har beordrat banken att utfärda en fullständig återbetalning av både in-och utbetalningar i just detta ärende.

Detta innebär att det kan komma att noteras ( man har inte  prejudicerande fall i Spanien som vi har i Sverige)  hos andra domstolar runt om i Spanien. Byggnationen i detta fall hade utlovade bankgarantier och det utmålades som den bästa säkerhet man kunde få.  Men ett flertal liknande fall finns där garantin har utlovats men projektet med lägenheter inte levererats, i flera fall har bank advokat, notarie osv befriat sig från ansvar för fel.

”Denna milstolpe som domen visar att det spanska rättssystemet är berett att fördela skuld och kommer inte att tillåta egendom bedrägerier att sopas under mattan.”

Det Kantabriska fallet avser en kund som hade betalat en handpenning på en fastighet som sedermera aldrig byggdes. Banken försökte inledningsvis att frånsäga sig genom att hävda att bankgarantin hade löpt ut och därför inte kunde tas i anspråk.

Domaren påminde Caja Cantabria om den spanska fastighetslagen  57/1968 som kräver skydd för de medel som betalas av köparen genom att sätta dem ”på ett särskilt konto och se till att de används uteslutande för att bygga fastigheten”.  Domstolen hävdade vidare att garantier kunde inte löpa ut, medan köparen fortfarande inte hade något hem att visa för sina pengar.

Not RED..
Iaktta försiktighet med köp av obebyggda fastigheter ”på ritning” i Spanien.   Köp genom en ”säker” källa , dagens banklån är svårare att få igenom på bostäder ”på ritning” varför en extra säkerhet är att låna till fastigheten, banken lånar oftast bara ut till ”säkra” affärer.
”En fågel i handen är bättre än tio i skogen”

Bostadsminister Stefan Atteffall (KD) tänker behålla ränteavdragen för bostadslån på nuvarande nivå, detta meddelade han på en pressträff i riksdagen.
Han vill dock att man ska införa krav på amorteringar.Enligt Attefall är det inte rätt tid att sänka dagens ränteavdrag som f.n. ligger på 30%.
Det kan bli aktuellt framöver om räntorna skulle sjunka inte som i nuläget när räntorna på väg uppåt.

Not. RED
För utlandsägda fastigheter inom EU gäller samma ränteavdragsrätt som i Sverige
Även för svenskar skattande i sverige med lån på fritidsbostäder i Spanien, samma sak gäller ROT avdragen!

Den saudiska kungafamiljen planerar en mångmiljard investering i Euro i Estepona. Planerna är att bygga ett lyxprojekt öster om Estepona The New Golden Mile. I planerna ingår 1.477 hus, ett hotell och en golfbana på 60 hektar mark. Marken köptes redan 1978, men den kungliga familjen bestämde sig för att bygga i Marbella först.

Kung Fahds ättlingar påbörjade sina byggplaner redan 2008. Om byggnationen godkänns kommer investeringen hamna på runt € 18m inkl infrastruktur och vägar. Familjen planerade redan 2009 att allmänheten skall få utnyttja 30,000 m2 till. Kommunen har nu för avsikt att godkänna byggnationen snarast då det skulle innebära ett välkommet tillskott i kassan med höjd sysselsättning och inkomster skattemässigt i området. Man hoppas att arbetet kommer att påbörjas under 2012.

Spanien erbjuder livlina till ägare av olagliga bostäder

Den spanska ex-pat påtryckningsgruppen AUAN tror att ”Ministeriet för offentliga arbeten”  förereder en ny förordning för att definiera en enhetlig uppsättning av legalisering kriterier som ska tillämpas på tiotusentals illegala hem i Andalusien.

Gruppledaren John Häger för AUAN rapporterade till OPP ( ett proffesionellt fastighets forum) att  förstår att ”det finns inga planer på att ändra den befintliga planeringslagen (Loua).  Denna senaste utveckling syftar till att klargöra hur lagen ska tillämpas på ett enhetligt sätt.”

Häger rapporterar vidare att Ministeriet för offentliga arbeten nu förbereder en särskild förordning som kommer att omfatta ”tiotusentals” av hus byggda på obebyggd mark (‘suelo no urbanizable’) på landsbygden, där ägarna har hamnat i ett rättsligt limbo och utsatt för en olika ibland motsägelsefulla administrativa och juridiska lösningar samt problem.  Han hoppas att handlingen eller riktlinjerna kommer leda till en ”homogen uppsättning förfaranden och krav för att legalisera dessa hem.” AUAN betonar dock att det inte kommer att innebära en förändring av lagen.

AUAN känner till att de allra flesta berörda fastigheterna inte finns med i statsplaneringen eftersom de är byggda på mark utanför  stadsplanerat område. Enligt tidiga rapporter från ”Ministeriet för offentliga arbeten”,  försöker man definiera de minimikrav som dessa hus ska ha för att få licens för inflyttning och ge villaägare vissa rättsliga säkerheter.

Tidningen El Pais har rapporterat att resultatet sannolikt är en ” decreto ”eller ett dekret, som skall ha tre grundläggande antaganden:

1.    Hus som aldrig kan legaliseras eller integreras i alla planer kommer att rivas;

2.    De som kan uppfylla minimikraven kommer att få stå kvar om de kommer att vara ”Fuera de ordenacion ’;

3.    De som kan legaliseras kommer att legaliseras med alla de konsekvenser som detta innebär.

not red. ( Både skyldigheter och rättigheter får man förmoda det kan innebära att man vill ha omsättningskatt och notarieavgifter på dessa för att få igenom en legalisering)

Det verkar troligt att en av de grundläggande kraven för reglering kommer att bli att det inte finns några konsekvenser för statskassan, och att initiativtagarna eller husägare själva kommer få stå för kostnaderna för tillhandahållande av tjänster och grundläggande infrastruktur.

Detta för att skydda andra husägare som köpt ett hem lagligt och som då ockskå har bidragit genom deras priser och skatter till underhåll av offentliga tjänster, säger El Pais.

AUAN menar att hus som kommer att dömas ut för rivning kommer att vara de som i första hand byggts på skyddad mark eller de som inte följer särskilda regelverk, exempelvis landets miljö-eller kust-lagar.  ( strandnära).  Spanska  rapporter visar att förordningen kommer att överväga ett antal olika kriterier för att utvärdera graden överträdelser enligt bygglov och tillstånd.

Vid en presskonferens i november gjorde Marbellas rådhus det offentligt att man inte kommer att försöka att driva vidare de 900 fall mot ägare av olagligt byggda fastigheter i staden.

Svartlistade byggnationer legaliseras nu. Två bostadsområden i Elviria och Nueva Andalucía legaliseras nu med stöd av den nya stadsplanen. Kommunfullmäktige kommer att godkänna  El Palmeral i Nueva Andalucía sam Santa María Green Hills i Elviria. Byggbolagen kompenserar kommunen enl ÖK. Sammanlagt 225 bostäder legaliseras i och med detta. Företaget Marbella Vista Golf S.L. ersätter kommunen med 565 000 euro samt medverka till infrastrukturarbeten vid l Santa María Green Hills.I Nueva Andalucia kommer företqaget  Inversiones Vasand få betala  775 000 euro till kommunen samt efterskänka två tomter i Nueva Andalucía på 6500 m2. På marken kommer kommunala bostäder samt en park uppföras.

Före utgången av året förväntas kommunen reglera en promille av de 16.500 illegala hem som uppförts i Malagas kommun

15/12
Vid en presskonferens i november gjorde Marbellas rådhus det offentligt att man inte kommer att försöka att driva vidare de 900 fall  mot ägare av olagligt byggda fastigheter i staden.

Svartlistade byggnationer legaliseras nu. Två bostadsområden i Elviria och Nueva Andalucía legaliseras nu med stöd av den nya stadsplanen. Kommunfullmäktige kommer att godkänna El Palmeral i Nueva Andalucía sam Santa María Green Hills i Elviria. Byggbolagen kompenserar kommunen enl ÖK. Sammanlagt 225 bostäder legaliseras i och med detta. Företaget Marbella Vista Golf S.L. ersätter kommunen med 565 000 euro samt medverka till infrastrukturarbeten vid l Santa María Green Hills.I Nueva Andalucia kommer företqaget Inversiones Vasand få betala 775 000 euro till kommunen samt efterskänka två tomter i Nueva Andalucía på 6500 m2. På marken kommer kommunala bostäder samt en park uppföras.

Före utgången av året förväntas kommunen reglera en promille av de 16.500 illegala hem som uppförts i Malagas kommun

Försäljningschefen för det multinationella byggbolaget Taylor Woodrow / Taylor Wimpey har låtit Marbella-News veta att deras försäljnings siffror på Mallorca och i Marbella området ökade med hela 23% sedan 2009. Man ser detta som ett trendbrott och tror på ytterligare ökningar. Flera projekt har nu sålts slut och man anser att marknaden vänt för deras del, detta medför att tidigare godkända bygglov som legat på ”is” nu kommer igångsättas i främst i Marbellaområdet. Företaget är börsnoterat i Storbritannien och är det tredje största i landet de har 8000 anställda och har byggt i Spanien i 51 år.

Försäljningschefen för det multinationella byggbolaget Taylor Woodrow / Taylor Wimpey har låtit Marbella-News veta att deras försäljnings siffror på Mallorca och i Marbella området ökade med hela 23% sedan 2009. Man ser detta som ett trendbrott och tror på ytterligare ökningar. Flera projekt har nu sålts slut och man anser att marknaden vänt för deras del, detta medför att tidigare godkända bygglov som legat på ”is” nu kommer igångsättas i främst i Marbellaområdet. Företaget är börsnoterat i Storbritannien och är det tredje största i landet de har 8000 anställda och har byggt i Spanien i 51 år.

Billigare att köpa utlandsfastigheter inom EU för Svenskar nu när kronan het. Fastighetspriserna i Marbella har gått ner nästan 30 procent jämfört med All Time High 2007. Nu när kronan är lägre än på många år är det enligt lokala mäklare fördelaktigt att köpa. Enligt Veckans Affärer är kronan på väg ner under 9 kronor mot Euron inom kort. Artikeln från idag i VA.se  http://www.va.se/nyheter/2010/10/08/svenska-kronan-ar-het/

4/3 Borgmästaren för Marbella Ángeles Muñoz uppmanar bankerna att stödja den nya statsplanen.

På ett möte förra veckan i kongresshallen i Marbella efterlyste borgmästaren större kreditgivning och lovade samtidigt att minska byråkratin i samband med bygglov och licenser.

Stadsplanen kommer innebära en större genomlyslighet samt garanti för laglighet

18/10
Nedgången i byggandet av nya bostäder har blivit så brant i  provinsen Malaga allt man kan kalla det en ”noll produktion”,  enligt ” The Official School of Architects som just släppt sin rapport om projekt för nya bostäder godkända de senaste tre månaderna. Minskningen jämfört med föregående år är i genomsnitt 56 procent för provinsen Malaga, från 10.703 hem från januari till september 2008 till 4.686 under samma period i år.

Tusentals hypotekslån omförhandlas i år i Malagaprovinsen.
Allt fler omförhandlar villkoren för sina hypotekslån, pga den rådande rekordlåga räntan enl tidningen Diario Sur.
I Málagaprovinsen som har en minimigräns för sin ränta, har många nu omförhandlat villkoren för sina lån.

Under årets första halvår omförhandlades 14 257 hypotek i provinsen, tre gånger så många som under samma period 2009