24/9
Kommunledningen i Estepona måste sänka sina löner med 50%

Oppositionens majoritet i fullmäktige har inneburit att en motion från Partido Popular antagits i sin helhet.

Detta innebär en halvering av kommunalrådens löner..

Tusentals hypotekslån omförhandlas i år i Malagaprovinsen.
Allt fler omförhandlar villkoren för sina hypotekslån, pga den rådande rekordlåga räntan enl tidningen Diario Sur.
I Málagaprovinsen som har en minimigräns för sin ränta, har många nu omförhandlat villkoren för sina lån.

Under årets första halvår omförhandlades 14 257 hypotek i provinsen, tre gånger så många som under samma period 2009