Tillväxten som väntat fortsatt låg

Den Spanska ekonomin  som är den fjärde största i EU har fortsatt låg tillväxt, vilket var väntat.
Den växte med 0,2 procent det sista kvartalet för 2010 jämfört med kvartal tre 2010

Spanien har haft problem ända sedan några år tillbaka då byggsektorn var överhettad och Englesmännen som tidigare köpte mycket under 2008 själva fick problem med sin ekonomi varvid försäljningen stannade av och fastighetsbubblan i Spanien var ett faktum

Under 2009 gick  BNP ned med 0,1 procent 2010. Under 2009 föll Spaniens BNP med 3,7 procent jämfört med 2008.