NYA SPARPAKETET

13/5 NYA SPARPAKETET
Regeringschefen  Zapatero presenterade igår ett stort tufft sparpaket. Här kommer de viktigaste punkterna
1- Lönerna för de statsanställda sänks 1 Juni med i snitt 5%, ( progressivt beroende på lönenivå)
2- Bidraget vid barnafödslar slopas.
3- Samtliga ministrar att sänka sina löner med 15 %
4- Pensionernas inflationshöjning fryses, ( gäller dock ej minimipensionerna).
5- Vård av anhöriga “Ayuda a la dependencia” betalas inte längre ut retroaktivt.
6- Näringsdepartementet skär ned sin budget med drygt sex miljarder, varvid många planerade         infrastrukturprojekt kommer att frysas.
Spanien måste enl direktiv från EU spara 15 miljarder €  till nästa år, målet är ett budgetunderskott  under 3% 2013.