Lönesänkningar i Estepona

24/9
Kommunledningen i Estepona måste sänka sina löner med 50%

Oppositionens majoritet i fullmäktige har inneburit att en motion från Partido Popular antagits i sin helhet.

Detta innebär en halvering av kommunalrådens löner..