Bankgarantiproblem till rättegång

Foto; Indibil

En nytt domstolsutslag i Spanien har erbjudit en livlina för utomeuropeiska fastighetsköpare som kämpar för att få tillbaka förlorad komma tillbaka förlorad handpeng till landets banker.

Medan investerare fortsätter att kämpa för att få tillbaka erlagda handpenningar avseende icke byggda projekt, har en Kantabrisk domare slagit fast att en bank (Caja Cantabria) ansvarar för att skydda en kunds medel, åsidosatt sin skyldighet.

Domaren har beordrat banken att utfärda en fullständig återbetalning av både in-och utbetalningar i just detta ärende.

Detta innebär att det kan komma att noteras ( man har inte  prejudicerande fall i Spanien som vi har i Sverige)  hos andra domstolar runt om i Spanien. Byggnationen i detta fall hade utlovade bankgarantier och det utmålades som den bästa säkerhet man kunde få.  Men ett flertal liknande fall finns där garantin har utlovats men projektet med lägenheter inte levererats, i flera fall har bank advokat, notarie osv befriat sig från ansvar för fel.

”Denna milstolpe som domen visar att det spanska rättssystemet är berett att fördela skuld och kommer inte att tillåta egendom bedrägerier att sopas under mattan.”

Det Kantabriska fallet avser en kund som hade betalat en handpenning på en fastighet som sedermera aldrig byggdes. Banken försökte inledningsvis att frånsäga sig genom att hävda att bankgarantin hade löpt ut och därför inte kunde tas i anspråk.

Domaren påminde Caja Cantabria om den spanska fastighetslagen  57/1968 som kräver skydd för de medel som betalas av köparen genom att sätta dem ”på ett särskilt konto och se till att de används uteslutande för att bygga fastigheten”.  Domstolen hävdade vidare att garantier kunde inte löpa ut, medan köparen fortfarande inte hade något hem att visa för sina pengar.

Not RED..
Iaktta försiktighet med köp av obebyggda fastigheter ”på ritning” i Spanien.   Köp genom en ”säker” källa , dagens banklån är svårare att få igenom på bostäder ”på ritning” varför en extra säkerhet är att låna till fastigheten, banken lånar oftast bara ut till ”säkra” affärer.
”En fågel i handen är bättre än tio i skogen”