Finansminister Salgado och IMF tycker olika

Elena Salgado, Spaniens finansminister tycker IMF gjort en febedömning även i år när IMF ( Internationella Valutafonden) även i år skriver ned Spaniens tillväxtförväntningar
IMF:s har skrivit ner tillväxten jämfört med den senaste rapporten för dtre månader sedan.
IMF tror att Spaniens tillväxt kommer uppgå till 0,6 procent i år och 1,5 procent 2012, mot 0,7 respektive 2,5 i deras förra beräkning.  Finansministerna menar att detta är överdrivet, hon har sagt attt hon ine delar deras pessimistiska prognoser och konstaterar vidare att de även hade fel förra året.

IMF tror tillväxten i Spanien år 2012 kommer att vara 1,5% och tillväxten i världen i år blir 4,5% högre än tidigare prognoser.