Budgetunderskottet halverat i Spanien

Spanska Centralregeringen har meddelat att man lyckats halvera sitt budgetunderskott. Man uppger att momshöjningen i Juli är en av orsakerna och troligen den viktigaste.

Budgetunderskottet har sjunkit från 99,8 miljarder 2009 till  53,4 miljarder euro för 2010.  Detta är ungefär 5,1 procent av Spaniens BNP. Det totala underskottet för 2010 inklusive hamnar nu på  9,2 procent av BNP.