Iberia + BA = IAG

Iberia och British Airways har blivit en ny internationell flygbolagsjätte. Nu handlas båda företagen under samma namn Madrid och London– International Airlines Group, IAG.

Den nya koncernen har 419 flygplan och flyger till 205 destinationer. VD i bolaget, Willie Walsh, kommer satsa på flera resmål i framtiden och investerare ser den nya koncernen tror på att  de får en god förutsättning att dra nytta av den globala ekonomiska återhämtningen.
IAG ordförande är Antonio Vázquez, han har gått ut med att en flygbolag jätte har fötts, och att Iberia och British Airways kommer utföra en viktig roll för konsolideringen i branschen. Det kommer bli europas tredje största flgbolag . Affären slutfördes i Fredags då IAG bildades

Flygbolagen kommer marknadsföra sig under sina gamla namn men kommer samarbeta om nya rutter , så kallade codeshares.

Iberias kommer satsa mer på att det sydamerikanska flyget ska samköras med British Airways nordamerikanska nät, vilket möjliggör för billigare biljetter.

Vidare är det tänkt att man ska samarbeta närmare med det amerikanska flygbolaget American Airlines med gemensamma sträckningar.

Nya rutter som planeras är  Helsingfors – Chicago och London – San Diego.

Foto; Panhard