Zapatero & Sakrozy möte i Fredags


Ordföranden för regeringen i Spanien, José Luis Rodríguez Zapatero, träffade i fredags Frankrikes president Nicolas Sarkozy.

Mötet handlade om EU-frågor som genomförandet av europeiska ekonomiska styrningen och behovet av att garantera en betydligt starkare ekonomisk konvergens inom euroområdet för att stärka konkurrenskraften i våra ekonomier och därmed främja en stark, hållbar tillväxt.


President Nicolas Sarkozy
lovordade det mod som José Luis Rodríguez Zapatero i de långtgående åtgärder som den spanska regeringen har beslutat om och hans beslutsamhet att genomföra dessa viktiga reformer. Han uttryckte sitt fulla stöd och solidaritet från Frankrike.
José Luis Rodríguez Zapatero och Nicolas Sarkozy diskuterade också de viktigaste frågorna på den internationella dagordningen, särskilt situationen i Mellanöstern.
De båda ledarna talade också om det franska ordförandeskapet i G-20 och José Luis Rodríguez Zapatero bekräftade Spaniens åtagande att garantera framgång för detta ordförandeskap.
Slutligen behandlas de frågor som rör de bilaterala förbindelserna mellan Frankrike och Spanien, särskilt deras fasta föresats att fortsätta samarbeta i kampen mot terrorismen.
Foto på Zapatero Luis Jáspes  Foto på Sarkozy MEDEF