Mobilfara i Spanien

Skärpt kontroll för mobilen i trafiken. Den Spanska trafikpolisen skärper i November sina kontroller av trafikanter som använder elektronisk utrustning samtidigt som de kör. I Spanien är det förbjudet för föraren att tala i mobilen eller justera GPS utrustning och annan elektronisk utrustning medan man kör. I Spanien har man beräknat att den bristande uppmärksamheten medfört 33 574 olyckor förra året som annars kunde ha undvikits.