Vattenpriset upp

Vattenpriset går upp 2011 i Andalucia trots stadshusets löfte om frysning av skatter och avgifter. Uppgången beror på kommunens nya tilläggsavgift  för att samla in pengar till avloppsrening. Avgiften kommer bestå av en fast och en rörlig del. I Malaga stad t.ex. I Málaga stad, till exempel, kommer ökningen innebära nästan 10 procent – för ett genomsnittligt hushåll. enligt beräkningar av kommunala vattenbolaget Emasa.