Fler fartkontroller i Marbella

traMARBELLA kommer utöka de vanliga fartkontrollerna till fler platser.

Man vill minimera olycksfrekvensen på vissa sträckor som är olycksdrabbade och man ser att hastighetsgränsen ofta överskrids.
Kommunledningen uppmanar nu därför polisens trafikenthet ( Trafico) att upprätta många fler stickprovskontroller.
Många boende i Marbella har klagat  på fortkörningar och vill ha en lugnare trafikmiljö och kommunen har hörsammat detta.

Trafico har redan börjat öka kontrollerna och man kommer sätta upp skyltar som varnar för kontrollerna för att minimera hastigheterna självmant hos bilisterna. Det är ett flertal avenyer som kommer kontrolleras, bland andra östra delen av Marbella mellan Marbellas sjukhus och Marbellas gamla fiskehamn. Ett annat område som har höga farter idag är den nya boulevarden i San Pedro och Avenida de los Girasoles i Nueva Andalucía.