Vad kan du få hjälp med?

Vad kan du få hjälp med? Om du klickar på länkarna nedan hittar du mer information.

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka

Blir du allvarligt sjuk eller skadad kan du få hjälp av ambassaden eller konsulatet. Det kan röra sig om kontakter med anhöriga i Sverige, läkare, sjukhus och myndigheterna i landet där du befinner dig.

Du kan också få hjälp att komma i kontakt med försäkringsbolagens larmcentraler, till exempel SOS-International, Euro-Alarm eller Nordic Assistance. De kan ge aktiv hjälp genom att hålla direktkontakt med sjukhus och läkare och arrangera sjuktransport med mera.

Euro-Alarm: +420 221 860 619 (Tjeckien)
SOS-International: +45 70 10 50 50 (Danmark)
Europ Assistance (f d Nordic Assistance): +46 8 58 77 17 00 (Sverige)

Upp

Om du tappar eller blir bestulen på ditt pass

Om du tappar bort eller blir bestulen på ditt svenska pass under utlandsvistelsen, ska du kontakta svenska ambassaden eller konsulatet där du befinner dig. Där kan du få hjälp med att skaffa ett provisoriskt pass. Det finns dock länder som inte tillåter in- eller genomresa på ett provisoriskt pass. Vissa länder kräver visering i provisoriska pass. Om du ska fortsätta din resa bör du därför kontakta ambassaden för det land dit du ska resa, för att höra vad som gäller för provisoriska pass.

Du kan också ansöka om ett nytt ordinarie pass men det kan ta en månad eller mer att få, eftersom alla ordinarie pass utfärdas i Sverige.

Kontrollera passet
Innan du reser utomlands bör du kontrollera att ditt pass är giltigt. Vid resa inom Schengenområdet behöver man i regel inte visa upp sitt pass när man passerar gränser. Du bör ändå alltid ta med ditt pass, eftersom man inom Schengenområdet är skyldig att kunna styrka sin identitet och nationalitet, för att bevisa att man har rätt att uppehålla sig i området utan särskilt tillstånd. Från den 1 oktober 2005 kan svenska medborgare få ett nationellt ID-kort, där medborgarskap framgår.

Kontrollera också att ditt pass är i gott skick inför utlandsresan. Du kan komma att nekas inresa i annat land om ditt pass är skadat. Tänk på att barnpass utan foto inte accepteras i alla länder.

Upp

Om du behöver pengar

Om du behöver föra över pengar från Sverige
Det går snabbt och enkelt att föra över pengar från Sverige via till exempel Western Union eller MoneyGram (finns hos Forex). En anhörig eller vän betalar in det belopp du behöver, plus en avgift, till något av företagens ombud i Sverige. Strax därefter kan du ta ut pengarna hos agenten i landet där du befinner dig. Ombuden och agenterna finns i butiker, tobaksaffärer, hotell och växlingskontor. De är lätta att hitta och har generösa öppettider.

Du kan också få hjälp med överföring av pengar från ditt eget konto via ambassaden. Du får då betala både bankens och UD:s avgift.

Om du är nödställd och behöver pengar för att resa hem, inte har pengar på ditt bankkonto och dina anhöriga eller vänner inte kan föra över pengar till dig, kan du få hjälp av ambassaden eller konsulatet. Du lämnar då uppgifter på referenspersoner som UD kan kontakta och som kan betala in det belopp du behöver, plus en lagstadgad avgift (läs mer nedan), till UD. Pengarna kommer sedan att betalas ut på ambassaden i form av kontanter i lokal valuta eller i form av en biljett hem, som ambassaden köpt.

Om du behöver ett tillfälligt lån
Om du hamnar i en nödsituation som inte är självförvållad och varken du eller dina uppgivna referenser har möjlighet att lösa problemet ekonomiskt, finns det i vissa fall möjlighet att få ett tillfälligt lån från en svensk ambassad för hemresa. Men först måste du själv ha vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder före avresan från Sverige (till exempel ha en returbiljett, försäkring, pengar för uppehälle). Om du beviljas ett lån, måste du betala tillbaka lånet, plus UD:s avgift, inom en månad efter det att du fått faktura från UD. Avgiften är 600 kronor.

Bestämmelserna som reglerar avgifter för konsulärt bistånd finns i Svensk författningssamling 1982:29 och heter Förordning om avgifter för konsulärt bistånd, senast ändrad 2009:1041.

Upp

Hemtransport av avliden

Om en svensk resenär avlider i utlandet är det antingen personens försäkringsbolag eller de anhöriga som får betala kostnaden för transport av kvarlevorna till Sverige. Ambassad/konsulat kan inte bevilja lån för sådana kostnader men kan bistå med råd och information.

Upp

Bistånd inom Norden

Inom Norden tillämpas den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Det innebär att en person, som tillfälligt vistas i ett annat nordiskt land, och som omedelbart behöver socialt bistånd och sociala tjänster, ska få det bistånd som enligt landets lagstiftning svarar mot hjälpbehovet.

Därför bör du vända dig till socialjouren i den nordiska stad där du befinner dig, om du behöver hjälp.

Upp

Om du är orolig för våld eller förtryck i hederns namn

Om du inför en utlandsresa är orolig för att bli illa behandlad av hedersskäl, tvingad att stanna kvar i utlandet eller att bli gift mot din vilja ska du ta kontakt med svenska myndigheter innan du reser. I vissa länder erkänns inte ditt svenska medborgarskap och därmed kan ambassadens, konsulatets och UD:s möjligheter att hjälpa vara begränsade.

Upp

Hjälp till brottsoffer

Om du utsätts för ett brott utomlands bör du anmäla brottet till polisen på orten så snart du kan. Du bör också uppsöka läkare om du fått skador (särskilt om du blivit våldtagen). Om det gäller ett våldsbrott kan du behöva vittna i domstol. Då kan du behöva anlita ett så kallat målsägandebiträde (advokat) som hjälper dig. Ambassaden kan hjälpa dig att hitta en lämplig advokat. Kostnaderna för detta kan täckas av din försäkring eller av rättssystemet i landet där brottet inträffat.

Det finns också möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd för advokat på ambassaden innan du reser hem. Ambassaden kan också försöka hjälpa dig att få kontakt med en stödperson om du behöver det.

Om du redan har åkt tillbaka till Sverige kan du ansöka om rättshjälp hos Rättshjälpsmyndigheten (se länk nedan).

Den som utsatts för brott kan ha rätt till brottsskadeersättning. Information hittar du hos Brottsoffermyndigheten, som också bedriver ett antal vittnesstödsprojekt (se länk nedan).