Spansk ekonomi upp

GoingUpSpanien fortsätter att resa sig ur den ekonomiska krisen. Under andra kvartalet växte landets bruttonationalprodukt (BNP) med 0,6 procent jämfört med kvartalet före och med 1,2 procent jämfört med motsvarande period 2013.

Tillväxten var något högre än vad ekonomer överlag hade räknat med och innebär en acceleration jämfört med första kvartalet, då BNP växte med 0,4 procent jämfört med föregående kvartal.

Den spanska regeringen höjde på tisdagen sin prognos för ekonomin och räknar nu med en tillväxt på 1,5 procent 2014 och 2,0 procent nästa år.

källa svd näringsliv http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/3786214.svd