Spanska fastighetsmarknaden: Costa del Sol visar vägen

Statistik visar nu att Costa del Sol ligger bra till första kvartalet 2014. En stadig ökning ser vi bland annat i Marbella som ökade försäljningen med 4,8 procent mellan första kvartalen 2013 och 2014

Nybyggda fastigheter som säljer på ritning där har nu priserna nått botten och som i vissa områden som Marbella och Manilva är nu priserna på uppgång igen. Den ökade efterfrågan från utländska köpare är orsaken som gör att just att Costa del Sol ( Solkusten) ligger i spetsen för upphämtning av den Spanska fastighetsmarknaden.
Vad gäller den övriga nuvarande situationen i Spanien i allmänhet, är det fortfarande en svag efterfrågan. Men tydliga tecken ses på en ökad aktivitet i etablerade områden i Costa del Sol och Costa Blanca.

Detta är en studie som Tinsa gjort de menar att det ännu är för tidigt att tala om en allmän återhämtning i bostadsbyggandet i Spanien, men det finns nu bevis för en uppgång även av nybyggda fastigheter i  välbelägna områden som Marbella och Estepona som vänder sig till utländska köpare, medan enligt Tinsa, byggföretagen också nu ansöker allt mer om bygglicenser i både Mijas och Torremolinos .

Costa del sol är 20 mil långt! Prisökningarna sker i de mest populära ställena se nedan inringat i rött

Costadelsol

 

 

I Manilva, ( som ligger längst västerut nära Gibraltar) ökade fastighetspriserna med 1,3 procent mellan första kvartalen 2013 och 2014

Rapporten fortsätter med att säga att så långt som fastighetspriserna är berörda, det är mycket olika på områden. I Cadiz, Huelva och Tarragona, t.ex. ses fortfarande prissänkningar ( dessa områden ligger utanför Costa del Sol

På Costa del Sol totalt hela sträckan ( på 20 mil) ,  föll priserna i genomsnitt 1,1 procent mellan första kvartalen 2013 och 2014 – (anm. Red,  Costa del Sol är långt och har också mycket olika områden och priser)
Men under samma period STEG priserna i  Marbella – vilket leder Spaniens nationella ranking – fastighetspriserna steg med en betydande 4,8 procent, medan Manilva ( västra kusten) registrerade en något mer blygsam ökning med 1,3 procent.

Dock har man olika kommuner startat från olika nivåer som tex Malagas kommun där

där priserna har sjunkit mest sedan krisen tog tag. Casares kommer toppen av ligan med en ackumulerad minskning på 59,7 procent, medan det i Manilva, Estepona och Mijas priserna har minskat med 50 procent sedan 2008.

Tinsa förutser en ökning av fastighetsförsäljningar under 2014 på mellan 15 och 25 procent, med tonvikt på utländsk efterfrågan, framför allt på Costa del Sol där under första kvartalet i år utländska köpare stod för absolut största delen hela  39,4 procent av alla registrerade försäljningar.