Knappt hälften av spanjorerna har ingen pensionsplan

800px-@People_in_Paris30

En av tre spanjorer tror att de kommer att fortsätta arbeta efter 65 år, enligt en studie av försäkringsbolaget Aegon.

Endast 52 procent av dem tror att de kommer att sluta fungera efter att ha uppnått pensionsåldern.

En liten andel (8 procent) av Spaniens arbetande befolkningen hoppas att de kommer att fortsätta att leda en bekväm livsstil efter pensioneringen. Detta nummer står i kontrast till Kina 41 procent och Indien 37 procent.

Undersökningen visar också att 72 procent av spanjorerna anser att pensionerna i framtiden kommer att bli värre.

Men de flesta människor inte tror att de kommer att behöva sin familjs ekonomiska stöd när de når pensionsåldern. Endast ungdomar mellan 18 och 24 år tror att de kommer att behöva någon form av stöd.

Dessutom menar0 Aegon att 48% av Spaniens befolkning saknar pensionsplan. De flesta anser att bristen på ekonomiska resurser är det största hindret när det gäller att planera för framtiden.

Fyrtiosex procent av spanjorerna tror att högre löner skulle hjälpa dem att spara pengar till sin pension, medan 25 procent tycker att skattesänkningar är lösningen.