Telesäljare stoppas i Spanien

telefonkryssSpaniens regering har satt stopp för säljare att ringa till privatpersoner kvällar och helger.

Det är spaniens ministerråd som reformerar om detta, säljare får inte ringa mellan  kl 09.00 och 21.00 eller alls under helger. Undantag är bara om telefonabonnenten uttryckligen givit sitt samtycket till samtal av denna typ

Dessutom måste det säljande företaget skicka ut pappersfaktura om inte kunden speciellt
accepterat digital faktura. Företagen får heller inte ta ut fakturaavgift