Spanska Fastigheter fortsätter att locka utländska investerare

såldTrots den ekonomiska osäkerheten i landet och den globala recessionen fortsätter utländska investerare och sätta sin tilltro till spanska fastigheter. I själva verket, enligt statistik från Spaniens centralbank, under 2012, ökade internationella fastighetsinvesteringar i Spanien med 17% till mer än 5445 miljoner euro.

Dock är denna siffra lägre än 2011, då ökningen var 23,6%. Denna lägre tillväxt berodde främst på den minskade investeringarna registrerats i den första halvan av året, när tvivel om  Spaniens solvens ledde till en nedgång av utländska investeringar i fastigheter. När dessa farhågor skingrades, återupptog investeringarna.

Spaniens centralbanks data visar att under 2011, injicerade utländska investerare 4723 miljoner euro i fastigheter, från bostäder till kontor och köpcentra (banken  ger inte en uppdelning av dessa data), vilket motsvarar en ökning med 23,6% jämfört med 2010 .

Mellan januari och juni 2012, rapporterade El Mundo ( en stor spansk dagstidning) att investerare deponerat 2,445 miljoner euro, första halvåret  nästan samma som i samma period 2011, då siffran var 2432 miljoner euro. Däremot ökade investeringarna den andra halvan av året, till över 3.000 miljoner euro, vilket är 35% mer än under andra halvåret 2011, vilket ökar det totala utländska investeringar för att förvärva fastigheter i Spanien under 2012 till mer än 5445 miljoner euro .

Skillnaden mellan första och andra halvåret 2012 var troligen så låg på grund av den upplevda risken för Spaniens eventuella utträde ur euron. Men nu när denna risk avtagog  de sista fyra månaderna 2012genomfördes  60% av årets investeringar genom främst internationella fastighetsagenter, som har utländska investerare som letar efter bra lägen.

Spanska Utvecklingsdepartementet menar att planen för infrastruktur, transport och bostadsfrågor (Pitvi) för n2012-2024 att ”efterfrågan från utländska investerare är nyckeln till sektorns reformer och återhämtning”, och noterade att det ”lager” av osålda bostäder har minskat med nästan 8.000 sedan toppnivåerna under 2009, till cirka 680.000 hushåll.

Statssekreteraren för handel, Jaime García-Legaz, meddelade  de senaste månaderna att regeringen överväger möjligheten att bevilja uppehållstillstånd till utlänningar utanför EU som köper fastigheter i Spanien för mer än 160.000 euro.