San Pedro Boulevarden

san pedroNu har vi bilder på nya Boulevarden i San Pedro- Marbella. Det blir en  parkliknande sträcka med träbroar och annat. Den kommer ligga ovanpå tunneln  i San Pedro Alcántara

Byggstarten av  ”San Pedro Boulevard” startar nästa år  i Februari 2014 och kommer slutföras under våren 2014.

Den nya boulevarden kommer fokusera på fotgängare och man bygger bland annat en stor park på 54.700 m2 kommer ligga ovanpå tunneln som leder huvudvägen A7 ner emot Gibraltar.

san pedro2
Arbetet med byggnationen har en budget på sex miljoner Euros och kommer ta 15 månader

Boulevarden finansieras genom EU-lån som kommunen sökte 2010