Spanska statspapper populära

statspappI Torsdags tog Spanien upp nya obligationslån för  4,3 miljarder euro
Räntorna blev då ordenligt mycket lägre än i senast föregående auktioner.

Även antalet bud steg per obligation. detta brukar vara ett säkert tecken på större efterfrågan.

Räntan föll  från 4,19 till 3,60 procent.

Spanien, ett land som varit i recession med stora underskott, har lagt mycket möda och genomfört stora förändringar för befolkningen med hårda besparingspaket som blivit med en kännbar skattebörda för Spanjorerna. Spanien fick 2012 ett stödpaket från EU för att klara av att rädda landets krisbanker.

Att obligationslånen nu blivit populärare kan tyda på att sparåtgärderna ses som positiva för landets ekonomi