Spansk ekonomi upp

GoingUpDen spanska ekonomin som genomgått ekonomiska och skattemässiga justeringar, ovh blir allt intressantare för utländska investerare, betonade Fernando Casado, chef för CEC, Affärs och konkurrensverket nyligen.

”Spanien är ett mycket attraktivt land för investerare”, sade Casado under presentationen i Amsterdam i rapporten ”Spanien, ett land av möjligheter” som utarbetats av CEC experter och som presenteras runt om i världen, här deltar även ett antal ekonomer, däribland José Manuel Campa.

I dokumentet framgår att ”Spanien är en solid ekonomi och kommer att börja sin återhämtning i slutet av detta år,” direktören berättade att en studie av ca 20 stora spanska företag visat detta.

”Spanien skingrar nu de tvivel fanns om dess ekonomi. Riskpremien är nu ca 350 poäng, då under de värsta ögonblicken av eurokrisen det var 600,” berättade Casado för en publik av holländska affärsmän och investerare.

Rapporten förutspår en förbättring i aktivitet som gör att den spanska ekonomin kommer registrera en tillväxt redan under fjärde kvartalet i år. Den beräknas bli 0,3 procent plus, efter sju kvartal med lågkonjunktur.

För 2014 förutses en ökning av BNP med 0,8 procent, jämfört med 1,4 procent minskning som förväntades för 2013, en situation som kommer gynna sysselsättningstillväxten.

Samtidigt betonade tidigare professor Jose Manuel Campa (professor i ekonomisk förvaltning vid Spaniens IESE Business School), att ”utvecklingen i den spanska ekonomin förändras,” tillståndet i ekonomin har med hänvisning till den ökade exporten som registrerades förra året visat upp effekterna av genomförda reformer.

Dessutom nämnde han den höga arbetslösheten i landet, för närvarande på 26,3 procent och som, enligt siffror som publicerats i tisdags ( 2 April) att sysselsättningen ökade 0,10 procent (4979 personer) på grund av en ökning av säsongsbetonad anställning under Påskveckan.

”Under 2014 kommer vi att se en nettoökning av jobb”, sade Campa, som tillade att den nuvarande arbetslösheten är mycket hög i internationellt sammanhang.

CEC Dokumentet betonar att de arbetsmarknadsreformer som genomförts av spanska myndigheter kommer att ha en inverkan på medellång sikt och att 2020 landet kommer att ha lagt en miljon arbetstillfällen netto, de flesta av dem för yrkesarbetare. EFE
Källa fownews