Bankåtertag ”Bankreposessions” får bakläxa av EU

SkärmklippEU domstolen har givit order till Spanska regeringen att ändra bankåtertagandelagarna från och med Torsdag 14 Mars. Då de kontrakt om inteckningar för hypotekslån är olagliga inom EU. Man anser att reglerna inte respekterar konsumenternas rättigheter.  Enligt EU-domstolen, har inte konsumenten tillräckligt skydd mot oskäliga klausuler när de tecknar bostadslånen.

EU domstolen motsätter sig att bankerna ska kunna vräka en hypotekstagare som anmält banken för orimliga klausuler. Banken måste nu vänta på domslutet. Tidigare har banken värkt hypotekstagaren och sålt bostaden, trots att konsumenten fått rätt i efterhand.

Tidigare har  domare i en spansk domstol inte kunnat stoppa vräkningar trots att dom funnit ett avtalsvillkor är oskäligt. Detta strider mot unionsrätten, säger den Luxemburgbaserade domstolen. Det uppfyller EU: s direktiv.

 Bankerna anklagas även för ocker, när de i vissa fall tar upp till 18 procent i förseningsränta för släpande avbetalningar.

Innan den nya lagen kommer så har nu domare fått ett insturment att arbeta med om dom finner avtalsklausuler om inteckning oskäliga. Domaren kan då stoppa vräkning.

Den gällande lagen i Spanien som omfattar vräkningar är från 1911. Premiärminister Rajoy har inte velat ändra den så sent som förra veckan men nu har han meddelat att lagen ska ändras

Beskedet emottogs med jubel av de många engagerade mot vräkningarna. Det har samlats in ca 1,4 miljoner namnunderskrifter som skulle presenteras i en folkmotion till parlamentet. Det har demonstrerats över hela Spanien och visats på TV varje dag familjer som vräkts och alltför många har även begått självmord.