Arbetslösheten upp i Spanien

Arbetslösheten  fortsätter att stiga i Spanien. För sista kvartalet 2012 steg den en procent, och slutade på den högsta arbetslöshetssifran sedan 70-talet
Totalt var därmed ca 6 miljoner arbetslösa i slutet av 2012. Även tillväxten visar fortsatt sämre siffor