Räntan ner i Spanien

Idag sjönk räntorna för lån i både Spanien och Italien. enligt TT ett tecken på att de båda ländernas statsfinanser har stärkts.(TT)

Spanien lånade 5,8 miljarder euro mest i 5 åriga obligationslån. Italien tog ett växellån på 8, 5milj euros
Spanien fick en ränta på 3,99 procent, emot tidigare 4,68 procent

Italien fick sitt lån på 0,86 procent som var den lägsta räntan på tre år.