Spanska bostäder rivs för att få upp priserna

Enligt den spanska tidningen el Confidencial, kommer den nyinstallerade så kallade  ”Bad Bank” Sareb riva fastigheter i Spanien för en kostnad av 500 miljoner euros. Rivningsarbetena kommer pågå under en kommande tioårsperiod. Det blir halvklara projekt eller projekt som inte längre har en finansiering som banken anser att det är billigare att riva  än att sälja.

Sareb kommer inte sälja några fastigheter alls i Castilla-La Mancha, Andalusien eller i Extremadura de närmaste 3 åren på grund av att det redan finns så mycket till salu i dessa områden. Istället kommer banken fokusera på områden som Barcelona, Madrid och Bilbao där det är mindre drabbat och finns en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan.

Vissa byggnationer som kan ligga i bra lägen där det inte finns överetablering av byggen oftast i små städer kan vissa byggen slutföras, detta för att inte låta områden som redan är överetablerade få ännu fler bostäder med sjunkande priser som följd.

 

Bland andra  Banco de España säljer sina ”dåliga bostäder” till Sareb för att undvika förluster , de har sålt bostäderna med en rabatt på 54%. SOm jämförelse säljer friska banker som är klassade i noll-gruppen sina ” bankreposessions” med en förlust på mellan 25% och 30% till privatpersoner och företag.

Bankens räddningsfond FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) har utsett Belén Romana som styrelseordförande på Sareb, hon är mandaterad att köpa upp  €60 miljarder toxiska tillgångar från bankerna för att städa upp balansrapporterna och få fart på bankernas affärer i gen.VAD ÄR En ”BAD BANK?En dålig bank (på engelska : bad bank, spanska ; Banco Malo) är ett publikt eller halvoffentligt finansinstitut som hjälper till att rensa toxiska tillgångar (t.ex. övervärderade fastigheter) genom att städa bort de negativa saldona i balansräkningen genom att köpa osäkra tillgångar för ett lämpligt pris. Bad Bank kan sedan välja att avyttra de mest säljbara , riva de som inte är eller räknas bli lönsamma och man ligga kvar på de som man räknar med kan gå upp i pris framöver. Irland har tex använt ”bad bank” metoden för att lösa sina bankers finansiella problem

NOT RED

Redan nu har  bankreposessions ( bankåtertagna projekt) i tex Puerto Banus/ Marbella slutat säljas, där projekt som tidigare fanns att köpa nu övertagits av Sareb och och nu ligger nu på vänt för bättre tider om tre år eller kanske ännu längre tid.