Uppehållstillstånd blir enklare

För att ytterligare stimulera  till fastighetsköp skall utländska medborgare som köper bostad i spanien automatiskt få uppehållstillstånd och residenskort. EU medborgare får detta enkelt redan nu, och  nu kommer detta även gälla för köpare bosatta i länder utanför EU. Kravet är dock att bostaden ska kosta över 160 000 euro.
Man vill underlätta för utlänningar, inte minst icke EU-medborgare, att bosätta sig i Spanien och sätta fart på ekonomin.

Detta aviserade statssekreteraren på handelsdepartementet Jaime García-Legaz, i samband med en konferens.

Syftet är att locka främst kinesiska och ryska köpare, som enligt García-Legaz redan visar stort intresse för att köpa hus i Spanien, men man kan inte påräkna en rusning. Skälet är för att utlänningar inte ska behöva söka uppehållstillstånd varje gång dom kommer på besök i Spanien.

Beloppet 160.000 kan komma att höjas i takt med fastighetspriserna

Det är en kvarts miljon hem i Spanien som idag står tomma, detta trots att spanjorerna själva behöver bostäder. Den höga arbetslösheten medför att spanjorerna inte har råd att köpa bostäderna då dom inte får banklån. Staten menar därför att utlänningar ska köpa bostäderna, vilket också verkar ske, intresset har ökat rejält fler utlänningar än vanligt går i köptankar enligt regeringen.

Att få rätt automatiskt uppehållstillstånd för utlänningar sker redan i Portugal och Irland. Som det är idag finns inga garantier till uppehållstillstånd i Spanien för utlandsköpare. Det blir dock obligatoriskt att skaffa ett NIE nummer. Uppehållstillstånden blir temporära och ger inte tillstånd för att arbeta i landet.