Vräkningshotade får uppskov

Demonstration utanför en av bankerna som vräkt bostadsinnehavare. Foto Wikimedia

Vräkningshotade familjer i Spanien kan pusta ut ett par år
Regeringen har beslutat att de familjer som uppfyller vissa krav kan få uppskov genom ett nytt dekret. Idag är det 500 vräkningar om dagen  och två självmord på grund av vräkningarna. De som får uppskov ska uppfylla följande krav

Familjens sammanlagda inkomst ska inte vara högre än 150 euro per månad. Det måste finnas barn under 3 år i familjen eller minst tre barn. För ensamstående förälder mist två barn.  Eller någon i familjen vårdas för handikapp

Regeringen beslöt redan för ett par veckor sedan att vräkta familjer ska få bo i alternativa bostäder med speciellt låg hyra. Dessa bostäder är ironiskt nog hyrda av bankerna , det är bostäder som tidigare blivit utmätta