Nya lagar i Spanien

NYA LAGAR I SPANIEN SOM KAN PÅVERKA ERA AFFÄRER

I den spanska officiella tidningen där nya lagar upptas: Boletín Oficial del Estado (BOE), publicerades det i Lagen nr. 7/2012, den 30 oktober 2012, viktiga åtgärder för att bekämpa skattesvindeln. Det gäller speciellt, förbudet emot att betala summan 2.500 euro eller mer  i kontanter, eller motsvarande i annan valuta, vid transaktioner som sker mellan personer som representerar ett bolag eller agerar i egen professionell yrkesstatus.

Om betalaren är en privat person, icke resident i Spanien, inte representant för något bolag och inte heller agerar i professionell yrkesstatus, är max-summan  15.000 euro eller motsvarande i annan valuta. Denna max-summa gäller ej då man betalar eller sätter in pengar till kreditinstitutioner. Reglerna angående max-summorna träder i kraft 20 dagar efter att de blivit publicerade i BOE.

De åtgärder som kvarstod för att bekämpa skattesvindeln trädde i kraft den 31 oktober 2012, detta betyder att vissa sanktioner kommer att bli hårdare, inträde av ändringar i användningen av IVA (spanska momsen) vid hus-transaktioner och skyldigheten att informera om tillgångar och rättigheter utomlands (bank-konton, obligationer, fastigheter etc.)

Vi vill också påminna er om att tidsfristen av legaliseringen av dolda inkomster “Skatte-Amnestin”- avslutas den 30 november 2012. Denna kommer ej att förlängas, som Generaldirektören för Skatteverket meddelade, då han höll sitt tal i Malaga stad den 7 november 2012, där även Verduns advokatfirma var närvarande.

När det gäller legaliseringsprocessen vill vi informera er om att Skatteverket  har uttryckt sig i (Rapporten från Skatteverket den 27 juni 2012) att om skattebetalaren ska bevisa ägarskap av tillgångar eller rättigheter som var införskaffade en viss tid föreskrivna i lag, är skattebetalaren endast skyldig att deklarera de tillgångar eller rättigheter som inte är föreskrivna.

Detta betyder att “föreskrivna” tillgångar kommer att spela en viktig roll i “Skatte-Amnestin” och att man kan bevisa härkomsten av dessa nämnda  “föreskrivna” tillgångar genom vilka som helst accepterade bevis upptagna

i Spansk lag (t ex ett certifikat utställt av en utländsk bank som visar att summor var insatta på ett bank-konto för mer än fyra år sedan).

ADVOKATFIRMAN   VERDÚN ABOGADOS
+34 952 58 00 97

www.verdunabogados.com

© Copywrignt Advokatfirman Verdun Abogados NOVEMBER 2012