Utan bilbälte ingen ersättning

I ett ärende hos EU-domstolen beslutades nyligen vid en olycka att man nekades ersättning från försäkringsbolag vid en olycka pga utebliven användning av bilbälte.
I ett fall som började i Portugal i juni 2004, gjordes en fordran av en olycksdrabbad. Han ville ha ersättning av försäkringsbolaget där bilen var försäkrad och av föraren av den andra bilen. Två bilar kolliderade. Den olycksdrabbade var passagerare, och fick huvudskador och skadade ansiktet efter kastas ut från bilen.  Han bar inte bilbälte vid tidpunkten. Han gjorde anspråk på 65 000 euro i ersättning för de skador han lidit samt för att täcka kostnaderna för framtida kirurgiska ingrepp som han skulle få genomgå. Hans krav avvisades av domstol i Portugal, som menade  att ”han var delvis ansvarig för sina skador eftersom han inte använde sitt säkerhetsbälte som därmed stred mot portugisiskt trafik lag”.
Offret beslutade att vädja till EU domstolen, då han trodde att den portugisiska domstolens beslut stred mot EU. EUdomstolen biföll emellertid den Portugisiska domstolens beslut.  Mario Arnaldo, ordföranden för den spansk ”automobile association”, AEA, säger ”Samma sak skulle kunna hända i Spanien, eftersom spansk trafiklag om personskador frikänner ansvar när det kan bevisas att skadorna var enbart ett resultat av beteende eller försumlighet av offret”.

 

I spanien är det även lag att hundar ska använda ett godkänt för rasen hund-bilbälte eller vara i en godkänd fastsatt bur. Vid trafikkontroll medför det böter om man inte följt reglerna.