Över hälften av de spanska ungdomarna arbetslösa

Normalt ökar den spanska arbetslösheten under april och juni. Men i år ökade den mer än normalt med 53.500 personer. Det blev en rekordnivå på 5.693.100 arbetslösa motsvarande 24,63 procent av den arbetande befolkningen i Spanien.
Detta medför att spanien har en fortsatt negativ trend. Antalet spanska familjer utan försörjare ökade under andra kvartalet med 9,300 till drygt 1.737.000. 53,28% av ungdomarna i åldern 18-25 är arbetslösa.
Under 2012 har 886.000 arbetstillfällen förlorats och prognosen är fortsatt dyster.

Antalet arbetslösa har ökat kritiken av den spanska regeringen. Man menar att besparningsåtgärderna medfört långsammare återhämtning och därmed en försämring av nya arbetstillfällen. Vidare kritiseras beslutet att den nya reformen inte hjälpt vända trenden.