Sjuk och hälsovård i Spanien

Hälsovård,  medicin, läkare och sjukhus och sjukvård i Spanien
Ta reda på vad du kan förvänta från den medicinska system i Spanien om du ska flytta dit för att bo och arbeta eller gå i pension. Förstå hur man registrerar med systemet och vad man ska göra i händelse av en nödsituation.

Den spanska sjukvården finansieras genom sociala avgifter och kombinerar offentlig a och privat hälso/sjukvård. Regeringen fastställer den totala budgeten för landet, men varje region tar eget ansvar.

För att kunna dra nytta av den spanska nationella hälso-och sjukvården och medicinsk hjälp, måste de boende registrer sig i Spaniens  allmänna socialförsäkringskassa ( Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad SocialTGSS ). Detta ger tillgång har tillgång till gratis eller till till en låg kostnad för sjukvård. I hela Spanien finns provinciala socialförsäkringskontor.

 • För kontaktinformation för provinsiella Tesorería General de la Seguridad Social – TGSS kontor: Klicka här

Sjukvården

Varje person som är bosatt i Spanien kan dra nytta av den spanska socialförsäkringen och sjukvården, indelat in i följande kategorier:

 • Anställda
 • Egenföretagare
 • Studenter
 • Arbetare anslutna till ett arbetskooperativ
 • Tjänstemän eller militär personal

Bidrag

Spaniens socialförsäkringssystemet har två nivåer:

 1. Bidragande : Den avgiftsfinansierade systemet består av ett allmänt och fem särskilda system, som inkluderar majoriteten av den arbetande befolkningen. Studenterna omfattas av en särskild  plan.
 2. Icke avgiftsfinansierad : Den icke-avgiftsfinansierade nivån är för personer med ingen eller mycket låg inkomst. Här inkluderas även medicinsk hjälp.

Försäkringskassenummer/personnummer

Varje person, antingen anställd eller egenföretagare, förses med ett personnummer/försäkringskassenummer. Detta ger rätt till vård, sjukdom, arbetslöshetskassa, samt statliga pensioner. När ett nummer erhålls, är det giltigt för livet.

Arbetsgivaren begär ett numret för en anställd om de inte redan har ett. Egenföretagare får göra ansökan själv eller anlita en gestor att slutföra processen för dem.

Ansökningsblanketten och dokumentation som krävs bör presenteras för ett lokalkontor (nära den sökandes arbetsplats eller hem) av TGSS . När ansökan har lämnats in, får arbetstagaren ett registreringsbevis ( Documento de afiliación ) och ett registreringsnummer.

Följande handlingar skall uppvisas:

 • En form av nationell identifikation, en Número Identification de Extranjero ( NIE ) är tillräcklig
 • Residensintyg eller pass
 • Formuläret TA1 ( ansökningsblanketten för socialkassan)

Om en person förlorar sitt jobb eller upphör att fungera anmäler man sig till  Tesorería General de la Seguridad Social omedelbart. Arbetaren betalar själv anmälningsavgiften.

Sjukvårds och hälsoförmåner

När du registrerat dig ut5färdas ett intyg som ger rätt till medicinsk hjälp. Detta dokument kan användas för att ansöka om ett hälsokort ( Tarjata Sanitaria Individual – TSI ) på den lokala vårdcentralen. Hälsokortet bör användas för all offentlig hälsovård och på apoteket när man köper receptbelagda läkemedel. Socialen betalar en andel av kostnaden för behandling och sjukhusvård, patienten betalar resterande belopp eller tecknar försäkring kompletterande hälsovård. Receptbelagda läkemedel är täckta upp till 40 procent av socialsystemet och är gratis för pensionärer. Officiella recept är gröna, då en del av kostnaden måste betalas av patienten, pensionärers recept är röda.

Kort är individuella – barn och vuxna har alla sina egna – de gäller i fyra år. I TSD hälsokortet finns följande information: fullständigt namn korthållare, personnummer, NIE nummer (DNI för spanska medborgare), typ av användare (t.ex. arbetstagare eller pensionär) och utgångsdatum.

För att få en hälsokort gäller på den lokala vårdcentralen   ta med sociala säkerhetscertifikatet, pass och NIE / DNI certifikat. Vårdcentralen efterfrågar ett kvitto, som har samma funktion som själva kortet och kan användas genast, hälsokortet skickas till den sökande och deras stödmottagare per post. Mottagarna är familjemedlemmar som är beroende av arbetstagaren eller pensionären.

Personer som inte kvalificeras eller närstående

Varje person som inte är anslutna till det spanska sociala trygghetssystemet kan välja att teckna en privat sjukförsäkring eller betala hela beloppet för eventuella sjukvårdskostnader.

Privat sjukförsäkring

Det finns många internationella företag som tillhandahåller sjukförsäkring för utländska invånare. Internationella sjukförsäkringar erbjuder grundläggande politik, samt en övergripande politik, normalt med en 24-timmars hjälplinje på engelska.
Ett försäkringsbolag som många svenskar använder sig av och inte har åldersgräns är Sanitas ( ägs av engelska Bupa) Man måste inte vara skriven i Spanien för att teckana förskring där men man behöver en spansk adress där man bor helt eller delvis i andra hand eller i ägd bostad.

Att hitta en läkare, en tandläkare, apotek eller sjukhus

För att få medicinsk behandling, bör de inskrivna i den spanska socialförsäkringen programmet besöka närmaste offentlig vårdcentral ( Centro de Salud ) inom sitt bostadsområde (normalt ligger inom 15 minuter av någon hemvist), eller deras allmänna läkare ( médico de cabecera ). Man hänvisas till en specialist vid behov, dock kan det finnas väntelistor för att se specialister och för icke- akuta operationer.

Listor över engelsktalande sjukvårdspersonal finns på många turistbyråer och via ambassader eller konsulat.

Alla läkarens kontor ska tillhandahålla information Carta de Derechos y Deberes (stadgan om rättigheter och skyldigheter), som beskriver de tjänster som patienterna har rätt till.

Medicinska akutfall

I nödfall går direkt till ett sjukhus, där räddningstjänsten är allmänt tillgängliga. Ett socialförsäkringskort, ett europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) eller bevis privat försäkring ska redovisas på sjukhuset. Det europeiska sjukförsäkringskortet Kortet ger rätt till gratis akutvård för invånarna i EU / EES-länder i statliga sjukhus eller kliniker bara. Behandlingar som inte betecknas som en nödsituation är inte gratis.

Bilaterala avtal finns med vissa länder som Peru, Paraguay, Ecuador, Chile, Brasilien och Andorra. Medborgare från dessa länder kan dra nytta av fri läkarvård i fall av medicinska akutfall eller olyckor. Medborgare i andra länder ska ha privat sjukförsäkring när de reser till Spanien.

 • För räddningstjänst, Tel: 112

Apotek

  Alla Apotek ingår i ett nationellt organ/förening Consejo General de Colegios oficiales de Farmacéuticos  . Registrerade farmaceuter( apotekare ) kan i Spanien erbjuda ge medicinska råd av enklare som första hjälp.

 • Föreningens hemsida har mycket användbar information på engelska, inklusive hälsorådgivning och en vaccination kalender: Klicka här

Apotek ( Farmacias) är generellt öppna måndag till fredag från 9:30 till 14:00 och 17.00 till 21:30, och lördag från 9:30 till 14:00. Information om apotek som är öppna 24 timmar om dygnet ( Farmacia de Guardia ) kan normalt finnas på fönster eller dörrar av alla apotek.

 • För att hitta ett apotek ( apoteksguiden)  Farmacia de Guardia : Klicka här
Tandvård

Tandvård omfattas inte av socialförsäkringssystemet. Privat sjukförsäkring kan täcka tandläkarbehandlingar.

Europeiska vårdavtal

Den Europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) gäller inte för sjukvård i Spanien om innehavaren är bosatt i Spanien. Dock gäller kortet för akut sjukvård om man är bosatt/mantalsskriven i annat europeiskt land som sverige.

Europeiska konventioner och S1 Form (tidigare E121 och E106)

En person som har betalat regelbundna sociala avgifter i ett annat EU-land under två hela år innan han kom till Spanien kan dra nytta av folkhälsan  under en begränsad tidsperiod, kontakta svenska försäkringskassan för information

För att göra detta är det nödvändigt att få blankett S1 (tidigare E106) och presentera detta till den lokala socialförsäkringsmyndigheten i Spanien. Pensionärer och personer som uppbär invaliditetsförmåner måste erhålla blankett S1 (tidigare E121) från sitt hemland för social trygghet administration. tag kontakt med försäkringskassan i sverige för detta.

Pensionerade EU-medborgare bosatta i Spanien

EU-medborgare som uppnått pensionsåldern som fastställs i deras hemland, och är bosatta i Spanien kvalificerar sig för gratis  sjukvård via blankett S1 (tidigare E121), utställt av det tidigare hemlandet.Kontakta svenska försäkringskassan för detta.

 

Vilka bör teckna privat sjukvårdsförsäkring?

Om du anser dig tillhöra en eller flera av kategorierna nedan behöver du oftast teckna en privat sjukvårdsförsäkring när du pensionerar dig i annat land:
 • Du har inte fyllt 61 år (oavsett vilket land du flyttar till)
 • Du är 61-65 år men gör inte Förtida uttag av allmän pension (EU/EES)
 • Du är 61 år eller äldre och pensionerar dig i land utanför EU/EES
 • Du vill förvissa dig om att få tillgång till mycket god sjukvård
 • Du vill undvika väntetider och sjukvårdsköer
 • Du reser mycket till destinationer utanför ditt nya hemland
 • Du behärskar inte det nya landets språk

 PENSIONÄRER

Som pensionär i Spanien eller annat EU-land har du rätt till sjukvård i det land du är skriven. Intyg krävs från svenska försäkringskassan (nr E121). För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension.
Uttag av ålders- eller premiepension sker oftast från 65 års ålder eller vid 61 år om man har förtida uttag. Intyget beställer du hos Försäkringskassans Utlandskontor på Gotland och handläggningstiden är ca två veckor. Genom att lämna in intyget till det nya landets motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i det nya landet.

Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land ( tex Sverige) måste kunna uppvisa ditt Europeiska sjukförsäkringskort för rätt till akutsjukvård.

 

 

OBS ; ANLITA ALLTID EN JURIST/ADVOKAT I DESSA FRÅGOR
Texten ska ses som generell nöjesläsning och inte som råd av juridisk eller skattemässig art. Skatter och lagar är föränderliga och de individuella förutsättningarna varierar.
Marbella-news frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel och utelämnanden i texten liksom för eventuella skador eller förluster som uppstått på grund av den allmänna informationen på dessa sidor.