Svartbyggen i Marbella närmare rivningshot

svartbygget Banana Beach
svartbygget Banana Beach

Den nya stadsplanen PGOU i Marbella är klar men lämnar beslut om att riva vissa illegalt byggda fastigheter i staden till domstolarna. Det kan därför bli rivning på vissa svartbyggen och andra kan få stå kvar. Detta kan ännu ta lång tid för oroliga fastighetsinnehavare som flyttat in och kanske blir utan både bostad och pengar.

Under ledninga av borgmästaren Jesus Gil Gil 1991 byggdes många svartbyggen med hjälp av mutpengar. Korruptionskandalen medförde att över 100 politiker och andrea fänglsades. Fler än 18.000 bostäder har byggts mot reglerna och är därmed svartbyggen.

PGOU godkändes i Fredags av COTUA Andalucías territoriella planeringskommission, och lade då grunden till en ny ordning. Enligt tidningen  El País beslöts om vad som händer med de cirka 500 bostäder som står utanför planen, byggd på mark avsedd för andra ändamål, de som byggts på kustnära mark är byggda på offentlig mark och förblir i händerna på domarna. Här ingår de 297 hem i Banana Beach, 50 i Golf Rio Real, 30 i Torrevigía och ytterligare 50 i bostadsområdena som hamnar belsutsmässigt utanför nya stadsplanens belsut.

Dessa byggnationers licenser har ogiltigförklarats av domstol, och nu domstolarna måste bestämma, eftersom de står utanför planen, om de kommer att rivas.
I teorin domstolarna kommer att överväga intressen alla inblandade. Det är oklart om gamla belsutade rivningsorder kommer kvarstå i kraft i och med den nya stadsplanen eller ej.
med godkännande av den nya planen, eller om klagomål mot tidigare olagliga fastigheter är nu helt enkelt arkiveras i det fall att fastigheten accepteras som lagliga i den nya PGOU.

Flera av de drabbade bostadsinnehavarna däribland de boende på Banana Beach, har meddelat sin avsikt att överklaga PGOU. Deras försvar kommer bygga på att åtala både  PP ( Partido Popular) och PSOEs fullmäktigeledamöter som röstade igenom planen i juli förra året, man kommer  anklaga dem för förvrängning av rättvisans gång.

Det återstår därför, trots godkännandet av den nya PGOUplanen, att domstolarna fattar beslut om vilka fastigheter som ksa rivas samt om bostadsinnehavarana kan få ersättning och isåfall av vem

 

NOT ; Dessa svartbyggen kan fortfarande säljas vidare av ägarna då detta inte är brottsligt.
Notarien kontrollerar  bara vem som äger bostaden och vem som köper samt om det finns skulder på den, inte om det är ett svartbygge eller ej.
  Köp därför alltid genom mäklare på orten som verkat i många år i Marbella och samarbetar med lokala spanska advokater. / Annika Silver