Bostadspriserna i hela världen hade fortsatt kämpigt enligt Knight Frank Global House Price Index, för första  kvartalet 2011.
Dom förväntar sig att nedgången i globala bostadsmarknad fortsätta,fram till fjärde kvartalet 2011 mycket pga den asiatiska marknaderna om de fortsätter svalna och de statliga interventionerna lyckas: Man tror vidare på en  långsam  global återhämtning under 2012.

 

-Världsmarknadspriset på fastigheter ökade  1,8% under 1 a kvartalet från Januari till mars, vi såg den lägsta årliga räntans tillväxt sedan fjärde kvartalet 2009

.-Huspriser i 25 av de 50 länder stod still eller var negativ  de första tre månaderna av 2011, jämfört med endast 18 länder ett år tidigare

-Den svagaste regionen var Nordamerika på – 0,4% första kvartalet 2011

-Asien låg fortfarande i topp på 8,4% tillväxt under de senaste 12 månaderna. Men detta är emellertid en nedgång  från 17,8% ett år tidigare. Ansträngningarna från den asiatiska regeringarna att kyla huset prisinflationen under det senaste året har varit till stor del framgångsrika, men de senaste siffrorna tyder på Hongkongs bostadsmarknaden har visat sig vara mindre känslig.

-Huspriserna i Europa såg en förbättring jämfört med 12 månader tidigare  då priserna i genomsnitt föll 4,1 procent

-De starkaste  länderna var: Hong Kong (24,2%), där regeringen kämpar för att dra inflationstrycket under kontroll. Indien (21,9%) och Taiwan (14,3%)

– Ryssland  minskade 13,7% under de första tre månaderna och kom  under Irland i världsranking. Trots det genomsnittliga priset växer husbyggandet i Moskva och Sankt Petersburg

– Frankrike ökade, och kom på  6: e plats i rankingen, emot från 30: e ett år tidigare. Huspriserna i Frankrike speglade landets förbättrade ekonomiska scenario, BNP ökade med 1,0% första kvartalet 2011, kvartalsbästa  sedan andra kvartalet 2006.     Högre produktivitet påverkar lönerna, konsumtionen gick upp och efterfrågan.

– Sverige och Tyskland föll tillbaka i första kvartalet 2011. I de flesta av dessa fall, med undantag av Tyskland.

-Europa, Portugal, Irland, Grekland och Spanien visade en blandad bild. Spanien kämpar ännu  en minskning på 2,5% under det sista kvartalet,  Irlands hade 4,5% nedgång under samma period.  Grekland och Portugal visar tecken på förbättring med stigande priser under det sista kvartalet, vilket är förvånande med tanke på deras ekonomiska bakgrund.

-Mellanöstern: I Dubai har man sett en ökning de senaste sex månaderna och marknaden stabiliserade sig efter mycket ojämna siffror 2008-2010.

-Israel har legat på 5-10 plats på topplistan de senaste två åren. 2010 varnade IMF att huspriser i Israel steg på  ett ohållbart sätt, ekonomiska risker som följd. Man höjde då räntan varför tillväxten mildrades till vara + 1,1% under det sista kvartalet, jämfört med 12,1% årligen.

Källa: Knight Frank Residential Research