Rekordinflation för Spanien 2010

Spanien hade den högsta inflationen på drygt två år. Man räknar med 2,9 procent för 2010 enl de senaste preliminära siffrorna. Det är den högsta inflationsnivån sedan oktober 2008.

Detta tros bero på stigande bränslepriser skattehöjningar bla på tobak. Decembersiffran steg med 0,7 procentenheter. Den officiella inflationssiffran för 2010 presenteras 14 januari

Inflationen speglar även spanjorernas minskade köpkraft. Löneförhöjningarna enl avtal ligger nu på 1,29 procent. Även pensionärerna har fått minskad ersättning allt enligt Zapateros sparpaket som Spanien nödgats till.