Ökade skattelättnader för ombyggnationer

Spanska regeringen att öka skattelättnader för House reformer

Den spanska regeringen har tagit ett steg framåt och intensifierat arbetet med att erbjuda incitament för dem som vill renovera sina hem.

Regeringen meddelade att  skattelättnaderna för restaureringar skall fördubblas, från 10% till 20% av kostnaden för arbetet. Ytterligare åtgärder som syftar till att bygga ut eller renovera sitt hem även hyrda hem eller ägda ligger i focus. Man vill uppmuntra detta för att skapa arbetstillfällen och hjälpa byggsektorn i Spanien.

Spaniens finansminister Elena Salgado, har uppskattat att denna insats skulle kunna skapa upp till 350.000 arbetstillfällen. Ansökan om tillstånd för renovering eller restaurering av spanska bofasta hem  gick upp till 32.613 stycken under 2010, vilket motsvarar en ökning med 2% jämfört med 2009, enligt uppgifter som samlats in av ministeriet för utveckling.

Nya skatteincitament

Rabatterna ökade från maximalt 10% nu till 20% och inkluderar fritidshus,  dock gäller det inte lokaler eller fastigheter som är avsedda för kommersiella eller ekonomiska verksamheter.

För de skattebelare som tjänar upptill  53,007.20 euro får man dra av maxbeloppet (tidigare låg maxtöskeln på 33.007 €). De med högre inkomster, upp till 71,007.20 (det nya taket), har rätt att minska successivt rabatten. De högre inkomsterna rör endast 2,7% av skattebetalarna.

Den översta årliga avdraget bas är utökas från 4.000 euro till 6.750 €, med den högsta lättnad för den skattskyldige att nå 1.350 € (20% av 6.750 €). Tidsfristen är fortfarande vid 12 december 2012.

Regeringen väntas tillkännage denna skattelättnad  i regeringen den 29 april, förklarade Alfredo Perez Rubalcaba, vice ordförande för regeringens verkställande, eftersom de ingår i en ny anställning dekret som skall antas av regeringen.