USAs fastihgetsförsäljning på väg upp

USA flagga  bild/foto; OrdoonAnalyser från Standard & Poor från Barclays Capital rapporterar att den senaste månadens siffror i USA visar att försäljningen kan vara på uppgång även framöver. Man har antalet osålda hem som indikator för framtida förutsägelser om marknaden. De säger att Februari gick upp och S&P tror därför att antalet sålda hem i April kommer på grundval av detta öka

Barclays Bank rapporterar att  Mars försäljningen ökade med 3,7% på de existerande hemmen de s.k. ”resales” .  Barclays tror att huspriserna nådde sin botten i slutet av 2010